Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 25
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PROLEKOFEN 150 MG 150MG TBL FLM 50
0091276 13/ 717/92-A/C prolekofen.pdf prolekofen.pdf C01BC03 R
PROLEKOFEN 300 MG 300MG TBL FLM 50
0091277 13/ 717/92-B/C prolekofen.pdf prolekofen.pdf C01BC03 R
PROPAFENON AL 150 150MG TBL FLM 50
0053535 13/ 894/99-C propafenon.pdf propafenon.pdf C01BC03 R
PROPAFENON AL 150 150MG TBL FLM 100
0053536 13/ 894/99-C propafenon.pdf propafenon.pdf C01BC03 R
PROPAFENON AL 150 150MG TBL FLM 20
0053534 13/ 894/99-C propafenon.pdf propafenon.pdf C01BC03 R
PROPAFENON AL 300 300MG TBL FLM 100
0053539 13/ 893/99-C propafenon.pdf propafenon.pdf C01BC03 R
PROPAFENON AL 300 300MG TBL FLM 20
0053537 13/ 893/99-C propafenon.pdf propafenon.pdf C01BC03 R
PROPAFENON AL 300 300MG TBL FLM 50
0053538 13/ 893/99-C propafenon.pdf propafenon.pdf C01BC03 R
PROPANORM 300MG TBL FLM 50
0058838 13/ 258/02-C propanorm.pdf propanorm.pdf C01BC03 R
PROPANORM 150MG TBL FLM 100
0136249 13/ 381/99-C propanorm.pdf propanorm.pdf C01BC03 R
PROPANORM 35MG/10ML INJ/INF SOL 10X10ML
0159836 13/ 038/11-C propanorm.pdf propanorm.pdf C01BC03 R
PROPANORM 150MG TBL FLM 50
0059942 13/ 381/99-C propanorm.pdf propanorm.pdf C01BC03 R
PROPANORM 300MG TBL FLM 100
0136250 13/ 258/02-C propanorm.pdf propanorm.pdf C01BC03 R
RYTMONORM 300 MG 300MG TBL FLM 50
0235816 13/ 133/85-C/C rytmonorm.pdf rytmonorm.pdf C01BC03 R
RYTMONORM 300 MG 300MG TBL FLM 20
0235817 13/ 133/85-C/C rytmonorm.pdf rytmonorm.pdf C01BC03 R
RYTMONORM 300 MG 300MG TBL FLM 100
0235818 13/ 133/85-C/C rytmonorm.pdf rytmonorm.pdf C01BC03 R
RYTMONORM 150 MG 150MG TBL FLM 100
0235815 13/ 133/85-B/C rytmonorm.pdf rytmonorm.pdf C01BC03 R
RYTMONORM 150 MG 150MG TBL FLM 50
0235813 13/ 133/85-B/C rytmonorm.pdf rytmonorm.pdf C01BC03 R
RYTMONORM 150 MG 150MG TBL FLM 20
0235814 13/ 133/85-B/C rytmonorm.pdf rytmonorm.pdf C01BC03 R
RYTMONORM 300 MG 300MG TBL FLM 100
0215909 13/ 133/85-C/C     C01BC03 B

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 16. červenec 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 29. červen 2019 v 01:08