Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 92
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ATIMOS 12MCG/DÁV INH SOL PSS 50DÁV
0184321 14/ 216/05-C atimos.pdf atimos.pdf R03AC13 R
ATIMOS 12MCG/DÁV INH SOL PSS 120DÁV
0184320 14/ 216/05-C atimos.pdf atimos.pdf R03AC13 R
ATIMOS 12MCG/DÁV INH SOL PSS 100DÁV
0184319 14/ 216/05-C atimos.pdf atimos.pdf R03AC13 R
BRAMITOB 300MG/4ML SOL NEB 56X4ML
0187021 15/ 214/07-C bramitob.pdf bramitob.pdf J01GB01 R
BRAMITOB 300MG/4ML SOL NEB 28X4ML
0187020 15/ 214/07-C bramitob.pdf bramitob.pdf J01GB01 R
BRAMITOB 300MG/4ML SOL NEB 16X4ML
0187019 15/ 214/07-C bramitob.pdf bramitob.pdf J01GB01 R
BRAMITOB 300MG/4ML SOL NEB 4X4ML
0186137 15/ 214/07-C bramitob.pdf bramitob.pdf J01GB01 R
BUDIAIR 200MCG/DÁV INH SOL PSS 200DÁV
0185108 14/ 296/05-C budiair.pdf budiair.pdf R03BA02 R
COMBAIR 100MCG/6MCG/DÁV INH SOL PSS 120DÁV
0184376 14/ 302/07-C combair.pdf combair.pdf R03AK08 R
COMBAIR 100MCG/6MCG/DÁV INH SOL PSS 180DÁV
0184377 14/ 302/07-C combair.pdf combair.pdf R03AK08 R
COMBAIR 200MCG/6MCG/DÁV INH SOL PSS 2X120DÁV
0211305 14/ 001/16-C combair.pdf combair.pdf R03AK08 R
COMBAIR 200MCG/6MCG/DÁV INH SOL PSS 1X120DÁV
0211303 14/ 001/16-C combair.pdf combair.pdf R03AK08 R
COMBAIR 200MCG/6MCG/DÁV INH SOL PSS 1X180DÁV
0211304 14/ 001/16-C combair.pdf combair.pdf R03AK08 R
COMBAIR 100MCG/6MCG/DÁV INH SOL PSS 2X120DÁV
0184378 14/ 302/07-C combair.pdf combair.pdf R03AK08 R
COMBAIR NEXTHALER 100MCG/6MCG/DÁV INH PLV 3X180DÁV I
0243189 14/ 266/17-C combairnex.pdf combairnex.pdf R03AK08 R
COMBAIR NEXTHALER 100MCG/6MCG/DÁV INH PLV 3X180DÁV II
0243190 14/ 266/17-C combairnex.pdf combairnex.pdf R03AK08 R
COMBAIR NEXTHALER 200MCG/12MCG/DÁV INH PLV 1X60DÁV I
0240516 14/ 018/19-C combairnex.pdf combairnex.pdf R03AK08 R
COMBAIR NEXTHALER 200MCG/12MCG/DÁV INH PLV 2X60DÁV I
0240517 14/ 018/19-C combairnex.pdf combairnex.pdf R03AK08 R
COMBAIR NEXTHALER 200MCG/12MCG/DÁV INH PLV 3X60DÁV I
0240518 14/ 018/19-C combairnex.pdf combairnex.pdf R03AK08 R
COMBAIR NEXTHALER 200MCG/12MCG/DÁV INH PLV 1X60DÁV II
0240519 14/ 018/19-C combairnex.pdf combairnex.pdf R03AK08 R

1 2 3 4 5 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. prosinec 2020 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2020 v 00:09