Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 361
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PANADOL NOVUM 500 MG 500MG TBL FLM 6
0169138 07/ 246/10-C     N02BE01 B
PANADOL NOVUM 500MG TBL FLM 10 II
0226662 07/ 246/10-C panadolnov.pdf panadolnov.pdf N02BE01 R
PANADOL NOVUM 500 MG 500MG TBL FLM 10
0130572 07/ 246/10-C     N02BE01 B
PANADOL NOVUM 500 MG 500MG TBL FLM 12
0130573 07/ 246/10-C     N02BE01 B
PANADOL NOVUM 500MG TBL FLM 10 I
0173184 07/ 246/10-C panadolnov.pdf panadolnov.pdf N02BE01 R
PANADOL NOVUM 500MG TBL FLM 12 I
0173185 07/ 246/10-C panadolnov.pdf panadolnov.pdf N02BE01 R
PANADOL NOVUM 500MG TBL FLM 6
0173189 07/ 246/10-C     N02BE01 B
PARACETAMOL/KOFEIN DR.MAX 500 MG/65 MG 500MG/65MG TBL NOB 12
0115792 07/ 306/16-C     N02BE51 B
PARACETAMOL/KOFEIN DR.MAX 500 MG/65 MG 500MG/65MG TBL NOB 10
0115791 07/ 306/16-C     N02BE51 B
PARACETAMOL/KOFEIN DR.MAX 500 MG/65 MG 500MG/65MG TBL NOB 12
0219891 07/ 306/16-C     N02BE51 B
PARACETAMOL/KOFEIN DR.MAX 500 MG/65 MG 500MG/65MG TBL NOB 10
0219890 07/ 306/16-C     N02BE51 B
PARALEN 500MG TBL NOB 12
0207819 07/ 148/78-C paralen.pdf paralen.pdf N02BE01 R
PARALEN 500MG TBL NOB 10
0207817 07/ 148/78-C paralen.pdf paralen.pdf N02BE01 R
PARALEN 500 500MG TBL NOB 10
0003837 07/ 148/78-C     N02BE01 B
PARALEN 500 500MG TBL NOB 12
0155148 07/ 148/78-C     N02BE01 B
PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI 500MG/65MG TBL FLM 12
0229128 07/ 141/03-C paralenext.pdf paralenext.pdf N02BE51 R
PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI 500MG/65MG TBL FLM 12
0042770 07/ 141/03-C     N02BE51 B
PARALEN HORKÝ NÁPOJ BEZ CUKRU 500MG POR PLV SOL SCC 6
0229808 07/ 323/16-C paralenhor.pdf paralenhor.pdf N02BE01 R
PARALEN HORKÝ NÁPOJ BEZ CUKRU 500MG POR PLV SOL SCC 12
0229809 07/ 323/16-C paralenhor.pdf paralenhor.pdf N02BE01 R
PARALEN HORKÝ NÁPOJ BEZ CUKRU 500 MG 500MG POR PLV SOL SCC 12
0103873 07/ 323/16-C     N02BE01 B

‹‹ ‹ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. leden 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2020 v 00:09