Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 361
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
NUROFEN RAPID 200 MG CAPSULES 200MG CPS MOL 6
0135730 07/ 025/11-C     M01AE01 B
NUROFEN RAPID 200 MG CAPSULES 200MG CPS MOL 2
0239692 07/ 025/11-C nurofenrap.pdf nurofenrap.pdf M01AE01 R
NUROFEN RAPID 200 MG CAPSULES 200MG CPS MOL 4
0239693 07/ 025/11-C nurofenrap.pdf nurofenrap.pdf M01AE01 R
NUROFEN RAPID 200 MG CAPSULES 200MG CPS MOL 6
0239694 07/ 025/11-C nurofenrap.pdf nurofenrap.pdf M01AE01 R
NUROFEN RAPID 200 MG CAPSULES 200MG CPS MOL 8
0239695 07/ 025/11-C nurofenrap.pdf nurofenrap.pdf M01AE01 R
NUROFEN RAPID 200 MG CAPSULES 200MG CPS MOL 10
0239696 07/ 025/11-C nurofenrap.pdf nurofenrap.pdf M01AE01 R
NUROFEN RAPID 200 MG CAPSULES 200MG CPS MOL 12
0239697 07/ 025/11-C nurofenrap.pdf nurofenrap.pdf M01AE01 R
NUROFEN RAPID 200 MG CAPSULES 200MG CPS MOL 16
0239698 07/ 025/11-C nurofenrap.pdf nurofenrap.pdf M01AE01 R
NUROFEN RAPID 200 MG CAPSULES 200MG CPS MOL 20
0239699 07/ 025/11-C nurofenrap.pdf nurofenrap.pdf M01AE01 R
PANADOL 500MG TBL FLM 8
0151610 07/ 165/92-C     N02BE01 B
PANADOL 500MG TBL FLM 10
0046227 07/ 165/92-C     N02BE01 B
PANADOL 500MG TBL FLM 12
0046223 07/ 165/92-C     N02BE01 B
PANADOL 500MG TBL FLM 8
0172525 07/ 165/92-C panadol.pdf panadol.pdf N02BE01 R
PANADOL 500MG TBL FLM 12
0172518 07/ 165/92-C panadol.pdf panadol.pdf N02BE01 R
PANADOL 500MG TBL FLM 10
0172521 07/ 165/92-C panadol.pdf panadol.pdf N02BE01 R
PANADOL NOVUM 500MG TBL FLM 12 II
0226663 07/ 246/10-C panadolnov.pdf panadolnov.pdf N02BE01 R
PANADOL NOVUM 500MG TBL FLM 10 III
0226667 07/ 246/10-C panadolnov.pdf panadolnov.pdf N02BE01 R
PANADOL NOVUM 500MG TBL FLM 12 III
0226668 07/ 246/10-C panadolnov.pdf panadolnov.pdf N02BE01 R
PANADOL NOVUM 500MG TBL FLM 10 IV
0226672 07/ 246/10-C panadolnov.pdf panadolnov.pdf N02BE01 R
PANADOL NOVUM 500MG TBL FLM 12 IV
0226673 07/ 246/10-C panadolnov.pdf panadolnov.pdf N02BE01 R

‹‹ ‹ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. leden 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2020 v 00:09