Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 365
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
NUROFEN 200MG EMP MED 8
0241692 29/ 141/18-C nurofen.pdf nurofen.pdf M02AA13 R
NUROFEN 200MG TBL OBD 12
0062542 07/ 376/92-S/C     M01AE01 B
NUROFEN 200MG TBL OBD 12 POUZDRO I
0237335 07/ 376/92-S/C nurofen.pdf nurofen.pdf M01AE01 R
NUROFEN 200MG TBL OBD 4 I
0237336 07/ 376/92-S/C nurofen.pdf nurofen.pdf M01AE01 R
NUROFEN 200MG TBL OBD 6 I
0237337 07/ 376/92-S/C nurofen.pdf nurofen.pdf M01AE01 R
NUROFEN 200MG TBL OBD 8 I
0237338 07/ 376/92-S/C nurofen.pdf nurofen.pdf M01AE01 R
NUROFEN 200MG TBL OBD 10 I
0237339 07/ 376/92-S/C nurofen.pdf nurofen.pdf M01AE01 R
NUROFEN 200MG TBL OBD 2 I
0237340 07/ 376/92-S/C nurofen.pdf nurofen.pdf M01AE01 R
NUROFEN 200MG TBL OBD 12 I
0237341 07/ 376/92-S/C nurofen.pdf nurofen.pdf M01AE01 R
NUROFEN 200MG TBL OBD 12 POUZDRO II
0237344 07/ 376/92-S/C nurofen.pdf nurofen.pdf M01AE01 R
NUROFEN 200MG TBL OBD 4 II
0237345 07/ 376/92-S/C nurofen.pdf nurofen.pdf M01AE01 R
NUROFEN 200MG TBL OBD 6 II
0237346 07/ 376/92-S/C nurofen.pdf nurofen.pdf M01AE01 R
NUROFEN 200MG TBL OBD 8 II
0237347 07/ 376/92-S/C nurofen.pdf nurofen.pdf M01AE01 R
NUROFEN 200MG TBL OBD 10 II
0237348 07/ 376/92-S/C nurofen.pdf nurofen.pdf M01AE01 R
NUROFEN 200MG EMP MED 2
0241689 29/ 141/18-C nurofen.pdf nurofen.pdf M02AA13 R
NUROFEN 200MG EMP MED 4
0241690 29/ 141/18-C nurofen.pdf nurofen.pdf M02AA13 R
NUROFEN 200MG EMP MED 6
0241691 29/ 141/18-C nurofen.pdf nurofen.pdf M02AA13 R
NUROFEN 200MG TBL OBD 2 II
0237349 07/ 376/92-S/C nurofen.pdf nurofen.pdf M01AE01 R
NUROFEN 200MG TBL OBD 12 II
0237350 07/ 376/92-S/C nurofen.pdf nurofen.pdf M01AE01 R
NUROFEN 200MG EMP MED 2
0228734 29/ 141/18-C     M02AA13 B

‹‹ ‹ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. říjen 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. září 2019 v 16:41