Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 3
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
NUTRIFLEX LIPID PERI 32/64 INF EML 5X1250ML
0206878 76/ 493/16-C nutriflexl.pdf nutriflexl.pdf B05BA10 R
NUTRIFLEX LIPID PERI 32/64 INF EML 5X2500ML
0206880 76/ 493/16-C nutriflexl.pdf nutriflexl.pdf B05BA10 R
NUTRIFLEX LIPID PERI 32/64 INF EML 5X1875ML
0206879 76/ 493/16-C nutriflexl.pdf nutriflexl.pdf B05BA10 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. říjen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2020 v 01:09