Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ROCURONIUM B. BRAUN 10MG/ML INJ/INF SOL 20X5ML
0235904 63/ 499/08-C rocuronium.pdf rocuronium.pdf M03AC09 R
ROCURONIUM B. BRAUN 10 MG/ML 10MG/ML INJ/INF SOL 10X10ML
0124419 63/ 499/08-C     M03AC09 B
ROCURONIUM B. BRAUN 10 MG/ML 10MG/ML INJ/INF SOL 10X5ML
0124418 63/ 499/08-C     M03AC09 B
ROCURONIUM B. BRAUN 10 MG/ML 10MG/ML INJ/INF SOL 10X2,5ML
0124417 63/ 499/08-C     M03AC09 B

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09