Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 8
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BRAUNOVIDON MAST 100MG/G UNG 20G
0016319 32/ 172/98-C braunovido.pdf braunovido.pdf D08AG02 R
BRAUNOVIDON MAST 100MG/G UNG 250G
0016322 32/ 172/98-C braunovido.pdf braunovido.pdf D08AG02 R
BRAUNOVIDON MAST 100MG/G UNG 250G
0016321 32/ 172/98-C braunovido.pdf braunovido.pdf D08AG02 R
BRAUNOVIDON MAST 100MG/G UNG 4X250G
0052259 32/ 172/98-C braunovido.pdf braunovido.pdf D08AG02 R
BRAUNOVIDON MAST 100MG/G UNG 20X20G
0052393 32/ 172/98-C braunovido.pdf braunovido.pdf D08AG02 R
BRAUNOVIDON MAST 100MG/G UNG 10X100G
0052394 32/ 172/98-C braunovido.pdf braunovido.pdf D08AG02 R
BRAUNOVIDON MAST 100MG/G UNG 100G
0016320 32/ 172/98-C braunovido.pdf braunovido.pdf D08AG02 R
BRAUNOVIDON MAST 100MG/G UNG 6X250G
0016323 32/ 172/98-C braunovido.pdf braunovido.pdf D08AG02 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. červen 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2020 v 14:11