Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 9
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
FLUCONAZOLE B.BRAUN 2 MG/ML 2MG/ML INF SOL 10X50ML
0126901 26/ 048/09-C fluconazol.pdf fluconazol.pdf J02AC01 R
FLUCONAZOLE B.BRAUN 2 MG/ML 2MG/ML INF SOL 10X100ML
0126902 26/ 048/09-C fluconazol.pdf fluconazol.pdf J02AC01 R
FLUCONAZOLE B.BRAUN 2 MG/ML 2MG/ML INF SOL 10X200ML
0126903 26/ 048/09-C fluconazol.pdf fluconazol.pdf J02AC01 R
FLUCONAZOLE B.BRAUN 2 MG/ML 2MG/ML INF SOL 20X50ML
0126904 26/ 048/09-C fluconazol.pdf fluconazol.pdf J02AC01 R
FLUCONAZOLE B.BRAUN 2 MG/ML 2MG/ML INF SOL 50X200ML
0126909 26/ 048/09-C fluconazol.pdf fluconazol.pdf J02AC01 R
FLUCONAZOLE B.BRAUN 2 MG/ML 2MG/ML INF SOL 20X200ML
0126906 26/ 048/09-C fluconazol.pdf fluconazol.pdf J02AC01 R
FLUCONAZOLE B.BRAUN 2 MG/ML 2MG/ML INF SOL 50X50ML
0126907 26/ 048/09-C fluconazol.pdf fluconazol.pdf J02AC01 R
FLUCONAZOLE B.BRAUN 2 MG/ML 2MG/ML INF SOL 50X100ML
0126908 26/ 048/09-C fluconazol.pdf fluconazol.pdf J02AC01 R
FLUCONAZOLE B.BRAUN 2 MG/ML 2MG/ML INF SOL 20X100ML
0126905 26/ 048/09-C fluconazol.pdf fluconazol.pdf J02AC01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09