Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
GENTAMICIN B.BRAUN 3MG/ML INF SOL 10X80ML
0112781 15/ 550/08-C gentamicin.pdf gentamicin.pdf J01GB03 R
GENTAMICIN B.BRAUN 3MG/ML INF SOL 20X80ML
0112782 15/ 550/08-C gentamicin.pdf gentamicin.pdf J01GB03 R
GENTAMICIN B.BRAUN 3MG/ML INF SOL 10X120ML
0112783 15/ 550/08-C gentamicin.pdf gentamicin.pdf J01GB03 R
GENTAMICIN B.BRAUN 3MG/ML INF SOL 20X120ML
0112784 15/ 550/08-C gentamicin.pdf gentamicin.pdf J01GB03 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. říjen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2020 v 01:09