Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 10
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CISORDINOL 25MG TBL FLM 50
0169154 68/ 167/85-C/C cisordinol.pdf cisordinol.pdf N05AF05 R
CISORDINOL 10MG TBL FLM 100
0169153 68/ 167/85-B/C cisordinol.pdf cisordinol.pdf N05AF05 R
CISORDINOL 10MG TBL FLM 50
0169152 68/ 167/85-B/C cisordinol.pdf cisordinol.pdf N05AF05 R
CISORDINOL 25MG TBL FLM 100
0169155 68/ 167/85-C/C cisordinol.pdf cisordinol.pdf N05AF05 R
CISORDINOL DEPOT 200MG/ML INJ SOL 1X1ML
0086900 68/ 162/81-C cisordinol.pdf cisordinol.pdf N05AF05 R
CISORDINOL DEPOT 200MG/ML INJ SOL 10X1ML
0086901 68/ 162/81-C cisordinol.pdf cisordinol.pdf N05AF05 R
CISORDINOL-ACUTARD 50MG/ML INJ SOL 10X2ML
0093253 68/ 142/88-C cisordinol.pdf cisordinol.pdf N05AF05 R
CISORDINOL-ACUTARD 50MG/ML INJ SOL 10X1ML
0093252 68/ 142/88-C cisordinol.pdf cisordinol.pdf N05AF05 R
CISORDINOL-ACUTARD 50MG/ML INJ SOL 1X1ML
0097378 68/ 142/88-C cisordinol.pdf cisordinol.pdf N05AF05 R
CISORDINOL-ACUTARD 50MG/ML INJ SOL 1X2ML
0097379 68/ 142/88-C cisordinol.pdf cisordinol.pdf N05AF05 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 14. červenec 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2020 v 01:09