Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 24
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ZOLEPTIL 25 25MG TBL OBD 20
0219819 68/ 331/01-C zoleptil25.pdf zoleptil25.pdf N05AX11 R
ZOLEPTIL 25 25MG TBL OBD 90
0031872 68/ 331/01-C     N05AX11 B
ZOLEPTIL 25 25MG TBL OBD 100
0031873 68/ 331/01-C     N05AX11 B
ZOLEPTIL 25 25MG TBL OBD 30
0031869 68/ 331/01-C     N05AX11 B
ZOLEPTIL 25 25MG TBL OBD 20
0031868 68/ 331/01-C     N05AX11 B
ZOLEPTIL 25 25MG TBL OBD 50
0031870 68/ 331/01-C     N05AX11 B
ZOLEPTIL 25 25MG TBL OBD 30
0219820 68/ 331/01-C zoleptil25.pdf zoleptil25.pdf N05AX11 R
ZOLEPTIL 25 25MG TBL OBD 50
0219821 68/ 331/01-C zoleptil25.pdf zoleptil25.pdf N05AX11 R
ZOLEPTIL 25 25MG TBL OBD 60
0219822 68/ 331/01-C zoleptil25.pdf zoleptil25.pdf N05AX11 R
ZOLEPTIL 25 25MG TBL OBD 90
0219823 68/ 331/01-C zoleptil25.pdf zoleptil25.pdf N05AX11 R
ZOLEPTIL 25 25MG TBL OBD 100
0219824 68/ 331/01-C zoleptil25.pdf zoleptil25.pdf N05AX11 R
ZOLEPTIL 25 25MG TBL OBD 60
0031871 68/ 331/01-C     N05AX11 B
ZOLEPTIL 50 50MG TBL OBD 20
0219825 68/ 332/01-C zoleptil50.pdf zoleptil50.pdf N05AX11 R
ZOLEPTIL 50 50MG TBL OBD 100
0031879 68/ 332/01-C     N05AX11 B
ZOLEPTIL 50 50MG TBL OBD 90
0031878 68/ 332/01-C     N05AX11 B
ZOLEPTIL 50 50MG TBL OBD 60
0031877 68/ 332/01-C     N05AX11 B
ZOLEPTIL 50 50MG TBL OBD 50
0031876 68/ 332/01-C     N05AX11 B
ZOLEPTIL 50 50MG TBL OBD 30
0031875 68/ 332/01-C     N05AX11 B
ZOLEPTIL 50 50MG TBL OBD 30
0219826 68/ 332/01-C zoleptil50.pdf zoleptil50.pdf N05AX11 R
ZOLEPTIL 50 50MG TBL OBD 100
0219830 68/ 332/01-C zoleptil50.pdf zoleptil50.pdf N05AX11 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 8. červenec 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2020 v 01:09