Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 122
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ZELDOX 60MG CPS DUR 60
0125438 68/ 173/00-C zeldox.pdf zeldox.pdf N05AE04 R
ZELDOX 80MG CPS DUR 60
0125439 68/ 174/00-C zeldox.pdf zeldox.pdf N05AE04 R
ZELDOX 10 MG/ML PERORÁLNÍ SUSPENZE 10MG/ML POR SUS 60ML
0048858 68/ 156/06-C zeldox.pdf zeldox.pdf N05AE04 R
ZELDOX 40MG CPS DUR 30
0044637 68/ 172/00-C zeldox.pdf zeldox.pdf N05AE04 R
ZELDOX 60MG CPS DUR 30
0044641 68/ 173/00-C zeldox.pdf zeldox.pdf N05AE04 R
ZELDOX 80MG CPS DUR 30
0044645 68/ 174/00-C zeldox.pdf zeldox.pdf N05AE04 R
ZELDOX 40MG CPS DUR 60
0125437 68/ 172/00-C zeldox.pdf zeldox.pdf N05AE04 R
ZELDOX 10 MG/ML PERORÁLNÍ SUSPENZE 10MG/ML POR SUS 240ML
0048859 68/ 156/06-C zeldox.pdf zeldox.pdf N05AE04 R
ZIPRASIDON MYLAN 40MG CPS DUR 14X1
0200086 68/ 400/12-C     N05AE04 B
ZIPRASIDON MYLAN 60MG CPS DUR 14X1
0200087 68/ 401/12-C     N05AE04 B
ZIPRASIDON MYLAN 80MG CPS DUR 14X1
0200088 68/ 402/12-C     N05AE04 B
ZIPRASIDON MYLAN 40MG CPS DUR 56X1
0200089 68/ 400/12-C     N05AE04 B
ZIPRASIDON MYLAN 60MG CPS DUR 56X1
0200090 68/ 401/12-C     N05AE04 B
ZIPRASIDON MYLAN 80MG CPS DUR 56X1
0200091 68/ 402/12-C     N05AE04 B
ZIPRASIDON MYLAN 60MG CPS DUR 10
0166210 68/ 401/12-C     N05AE04 B
ZIPRASIDON MYLAN 60MG CPS DUR 14
0166211 68/ 401/12-C     N05AE04 B
ZIPRASIDON MYLAN 60MG CPS DUR 20
0166212 68/ 401/12-C     N05AE04 B
ZIPRASIDON MYLAN 60MG CPS DUR 28
0166213 68/ 401/12-C     N05AE04 B
ZIPRASIDON MYLAN 60MG CPS DUR 30
0166214 68/ 401/12-C     N05AE04 B
ZIPRASIDON MYLAN 60MG CPS DUR 50
0166215 68/ 401/12-C     N05AE04 B

1 2 3 4 5 6 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 14. červenec 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2020 v 01:09