Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 28
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
VANCOMYCIN MYLAN 1000MG INF PLV SOL 1
0166269 15/ 355/11-C vancomycin.pdf vancomycin.pdf J01XA01 R
VANCOMYCIN MYLAN 500MG INF PLV SOL 10
0166267 15/ 354/11-C vancomycin.pdf vancomycin.pdf J01XA01 R
VANCOMYCIN MYLAN 500MG INF PLV SOL 5
0166266 15/ 354/11-C vancomycin.pdf vancomycin.pdf J01XA01 R
VANCOMYCIN MYLAN 500MG INF PLV SOL 1
0166265 15/ 354/11-C vancomycin.pdf vancomycin.pdf J01XA01 R
VANCOMYCIN OLIKLA 500MG INF PLV CSL 10
0173105 15/ 792/16-C vancomycin.pdf vancomycin.pdf J01XA01 R
VANCOMYCIN OLIKLA 1G INF PLV CSL 5
0173106 15/ 793/16-C vancomycin.pdf vancomycin.pdf J01XA01 R
VANCOMYCIN OLIKLA 500MG INF PLV CSL 5
0173104 15/ 792/16-C vancomycin.pdf vancomycin.pdf J01XA01 R
VANCOMYCIN OLIKLA 1G INF PLV CSL 10
0173107 15/ 793/16-C vancomycin.pdf vancomycin.pdf J01XA01 R

‹‹ ‹ 1 2

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09