Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 28
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
EDICIN 0,5G INF PLV SOL 1
0092289 15/ 165/97-C edicin.pdf edicin.pdf J01XA01 R
EDICIN 1G INF PLV SOL 1
0092290 15/ 164/97-C edicin.pdf edicin.pdf J01XA01 R
EDICIN 0,5G INF PLV SOL 10
0185481 15/ 165/97-C edicin.pdf edicin.pdf J01XA01 R
EDICIN 1G INF PLV SOL 10
0185482 15/ 164/97-C edicin.pdf edicin.pdf J01XA01 R
VANCOMYCIN CNP PHARMA 1000 MG 1000MG INF PLV SOL 5
0205098 15/ 028/15-C     J01XA01 B
VANCOMYCIN CNP PHARMA 500 MG 500MG INF PLV SOL 1
0205095 15/ 027/15-C     J01XA01 B
VANCOMYCIN CNP PHARMA 500 MG 500MG INF PLV SOL 5
0205096 15/ 027/15-C     J01XA01 B
VANCOMYCIN CNP PHARMA 1000 MG 1000MG INF PLV SOL 1
0205097 15/ 028/15-C     J01XA01 B
VANCOMYCIN KABI 500MG INF PLV CSL 10
0200072 15/ 373/11-C vancomycin.pdf vancomycin.pdf J01XA01 R
VANCOMYCIN KABI 1000MG INF PLV CSL 1
0156259 15/ 374/11-C vancomycin.pdf vancomycin.pdf J01XA01 R
VANCOMYCIN KABI 500MG INF PLV CSL 1
0156258 15/ 373/11-C vancomycin.pdf vancomycin.pdf J01XA01 R
VANCOMYCIN KABI 1000MG INF PLV CSL 10
0200071 15/ 374/11-C vancomycin.pdf vancomycin.pdf J01XA01 R
VANCOMYCIN MIP PHARMA 500MG INF PLV SOL 5
0243780 15/ 027/15-C vancomycin.pdf vancomycin.doc J01XA01 R
VANCOMYCIN MIP PHARMA 1000MG INF PLV SOL 1
0243777 15/ 028/15-C vancomycin.pdf vancomycin.doc J01XA01 R
VANCOMYCIN MIP PHARMA 1000MG INF PLV SOL 5
0243778 15/ 028/15-C vancomycin.pdf vancomycin.doc J01XA01 R
VANCOMYCIN MIP PHARMA 500MG INF PLV SOL 1
0243779 15/ 027/15-C vancomycin.pdf vancomycin.doc J01XA01 R
VANCOMYCIN MYLAN 500MG INF PLV SOL 20
0166268 15/ 354/11-C vancomycin.pdf vancomycin.pdf J01XA01 R
VANCOMYCIN MYLAN 1000MG INF PLV SOL 20
0166272 15/ 355/11-C vancomycin.pdf vancomycin.pdf J01XA01 R
VANCOMYCIN MYLAN 1000MG INF PLV SOL 10
0166271 15/ 355/11-C vancomycin.pdf vancomycin.pdf J01XA01 R
VANCOMYCIN MYLAN 1000MG INF PLV SOL 5
0166270 15/ 355/11-C vancomycin.pdf vancomycin.pdf J01XA01 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. listopad 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 31. říjen 2020 v 00:09