Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 91
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
TRAZODONE GLENMARK 150MG TBL NOB 28 II
0173631 30/ 812/16-C trazodoneg.pdf trazodoneg.pdf N06AX05 R
TRAZODONE GLENMARK 150MG TBL NOB 30 II
0173632 30/ 812/16-C trazodoneg.pdf trazodoneg.pdf N06AX05 R
TRAZODONE GLENMARK 150MG TBL NOB 50 II
0173633 30/ 812/16-C trazodoneg.pdf trazodoneg.pdf N06AX05 R
TRAZODONE GLENMARK 150MG TBL NOB 60 II
0173634 30/ 812/16-C trazodoneg.pdf trazodoneg.pdf N06AX05 R
TRAZODONE GLENMARK 150MG TBL NOB 100 II
0173635 30/ 812/16-C trazodoneg.pdf trazodoneg.pdf N06AX05 R
TRAZODONE GLENMARK 150MG TBL NOB 28X1 II
0173636 30/ 812/16-C trazodoneg.pdf trazodoneg.pdf N06AX05 R
TRAZODONE GLENMARK 150MG TBL NOB 14 III
0173637 30/ 812/16-C trazodoneg.pdf trazodoneg.pdf N06AX05 R
TRAZODONE GLENMARK 150MG TBL NOB 20 III
0173638 30/ 812/16-C trazodoneg.pdf trazodoneg.pdf N06AX05 R
TRAZODONE GLENMARK 150MG TBL NOB 28 III
0173639 30/ 812/16-C trazodoneg.pdf trazodoneg.pdf N06AX05 R
TRAZODONE GLENMARK 150MG TBL NOB 30 III
0173640 30/ 812/16-C trazodoneg.pdf trazodoneg.pdf N06AX05 R
TRAZODONE GLENMARK 150MG TBL NOB 50 III
0173641 30/ 812/16-C trazodoneg.pdf trazodoneg.pdf N06AX05 R
TRAZODONE GLENMARK 150MG TBL NOB 60 III
0173642 30/ 812/16-C trazodoneg.pdf trazodoneg.pdf N06AX05 R
TRAZODONE GLENMARK 150MG TBL NOB 100 III
0173643 30/ 812/16-C trazodoneg.pdf trazodoneg.pdf N06AX05 R
TRAZODONE GLENMARK 150MG TBL NOB 28X1 III
0173644 30/ 812/16-C trazodoneg.pdf trazodoneg.pdf N06AX05 R
TRAZODONE GLENMARK 100MG TBL NOB 50 II
0173607 30/ 811/16-C trazodoneg.pdf trazodoneg.pdf N06AX05 R
TRAZODONE GLENMARK 100MG TBL NOB 56 II
0173608 30/ 811/16-C trazodoneg.pdf trazodoneg.pdf N06AX05 R
TRAZODONE GLENMARK 100MG TBL NOB 60 II
0173609 30/ 811/16-C trazodoneg.pdf trazodoneg.pdf N06AX05 R
TRAZODONE GLENMARK 100MG TBL NOB 100 II
0173610 30/ 811/16-C trazodoneg.pdf trazodoneg.pdf N06AX05 R
TRAZODONE GLENMARK 100MG TBL NOB 56X1 II
0173611 30/ 811/16-C trazodoneg.pdf trazodoneg.pdf N06AX05 R
TRAZODONE GLENMARK 100MG TBL NOB 14 III
0173612 30/ 811/16-C trazodoneg.pdf trazodoneg.pdf N06AX05 R

1 2 3 4 5 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 17. září 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 31. srpen 2019 v 01:09