Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 10
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ROACTEMRA 162MG INJ SOL 4X0,9ML
0194903 EU/1/08/492/007 roactemra.pdf roactemra.pdf L04AC07 R
ROACTEMRA 162MG INJ SOL 12(3X4)X0,9ML
0210919 EU/1/08/492/008 roactemra.pdf roactemra.pdf L04AC07 R
ROACTEMRA 162MG INJ SOL PEP 4X0,9ML
0222841 EU/1/08/492/009 roactemra.pdf roactemra.pdf L04AC07 R
ROACTEMRA 162MG INJ SOL PEP 12(3X4)X0,9ML
0222842 EU/1/08/492/010 roactemra.pdf roactemra.pdf L04AC07 R
ROACTEMRA 20MG/ML INF CNC SOL 4X20ML
0500971 EU/1/08/492/006 roactemra.pdf roactemra.pdf L04AC07 R
ROACTEMRA 20MG/ML INF CNC SOL 4X4ML
0500967 EU/1/08/492/002 roactemra.pdf roactemra.pdf L04AC07 R
ROACTEMRA 20MG/ML INF CNC SOL 1X10ML
0500968 EU/1/08/492/003 roactemra.pdf roactemra.pdf L04AC07 R
ROACTEMRA 20MG/ML INF CNC SOL 4X10ML
0500969 EU/1/08/492/004 roactemra.pdf roactemra.pdf L04AC07 R
ROACTEMRA 20MG/ML INF CNC SOL 1X20ML
0500970 EU/1/08/492/005 roactemra.pdf roactemra.pdf L04AC07 R
ROACTEMRA 20MG/ML INF CNC SOL 1X4ML
0500966 EU/1/08/492/001 roactemra.pdf roactemra.pdf L04AC07 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 13. srpen 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2019 v 01:09