Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 12
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
TIGECYCLINE ACCORD 50MG INF PLV SOL 1
0238937 EU/1/19/1394/002 tigecyclin.pdf tigecyclin.pdf J01AA12 R
TIGECYCLINE ACCORD 50MG INF PLV SOL 10
0238936 EU/1/19/1394/001 tigecyclin.pdf tigecyclin.pdf J01AA12 R
TIGECYCLINE FRESENIUS KABI 50MG INF PLV SOL 10
0231136 15/ 199/18-C tigecyclin.pdf tigecyclin.pdf J01AA12 R
TIGECYCLINE MYLAN 50MG INF PLV SOL 1
0136964 15/ 661/16-C tigecyclin.pdf tigecyclin.pdf J01AA12 R
TIGECYCLINE MYLAN 50MG INF PLV SOL 10
0136963 15/ 661/16-C tigecyclin.pdf tigecyclin.pdf J01AA12 R
TIGECYCLINE OLIKLA 50MG INF PLV SOL 10
0224409 15/ 347/17-C tigecyclin.pdf tigecyclin.pdf J01AA12 R
TIGECYCLINE OLIKLA 50MG INF PLV SOL 1
0224410 15/ 347/17-C tigecyclin.pdf tigecyclin.pdf J01AA12 R
TIGECYCLINE SANDOZ 50MG INF PLV SOL 10
0136961 15/ 660/16-C tigecyclin.pdf tigecyclin.pdf J01AA12 R
TIGECYCLINE SANDOZ 50MG INF PLV SOL 1
0136962 15/ 660/16-C tigecyclin.pdf tigecyclin.pdf J01AA12 R
TIGECYCLINE TEVA 50MG INF PLV SOL 10
0220194 15/ 920/16-C tigecyclin.pdf tigecyclin.pdf J01AA12 R
TIGECYCLINE TEVA 50MG INF PLV SOL 1
0220195 15/ 920/16-C tigecyclin.pdf tigecyclin.pdf J01AA12 R
TYGACIL 50MG INF PLV SOL 10
0026127 EU/1/06/336/001 tygacil.pdf tygacil.pdf J01AA12 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. listopad 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 31. říjen 2020 v 00:09