Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
TORECAN 6,5MG/ML INJ SOL 50X1ML
0047264 20/ 256/75-C torecan.pdf torecan.pdf R06AD03 R
TORECAN 6,5MG/ML INJ SOL 5X1ML
0091836 20/ 256/75-C torecan.pdf torecan.pdf R06AD03 R
TORECAN 6,5MG SUP 6
0009847 20/ 257/75-C torecan.pdf torecan.pdf R06AD03 R
TORECAN 6,5MG TBL OBD 50
0009844 20/ 255/75-C torecan.pdf torecan.pdf R06AD03 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 17. září 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 31. srpen 2019 v 01:09