Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 8
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
THYROZOL 10MG TBL FLM 50
0087149 34/ 109/99-C     H03BB02 B
THYROZOL 10MG TBL FLM 20
0087148 34/ 109/99-C     H03BB02 B
THYROZOL 10MG TBL FLM 30
0146119 34/ 109/99-C     H03BB02 B
THYROZOL 10MG TBL FLM 100
0087150 34/ 109/99-C     H03BB02 B
THYROZOL 10MG TBL FLM 20
0232167 34/ 109/99-C thyrozol.pdf thyrozol.pdf H03BB02 R
THYROZOL 10MG TBL FLM 100
0232166 34/ 109/99-C thyrozol.pdf thyrozol.pdf H03BB02 R
THYROZOL 10MG TBL FLM 50
0232165 34/ 109/99-C thyrozol.pdf thyrozol.pdf H03BB02 R
THYROZOL 10MG TBL FLM 30
0232168 34/ 109/99-C thyrozol.pdf thyrozol.pdf H03BB02 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10