Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 380
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ADATAM 0,5MG/0,4MG CPS DUR 30
0228764 87/ 152/18-C adatam.pdf adatam.pdf G04CA52 R
ADATAM 0,5MG/0,4MG CPS DUR 7
0228763 87/ 152/18-C adatam.pdf adatam.pdf G04CA52 R
ADATAM 0,5MG/0,4MG CPS DUR 90
0228765 87/ 152/18-C adatam.pdf adatam.pdf G04CA52 R
AGLANDUT 0,5MG/0,4MG CPS DUR 7
0228748 87/ 147/18-C aglandut.pdf aglandut.pdf G04CA52 R
AGLANDUT 0,5MG/0,4MG CPS DUR 90
0228750 87/ 147/18-C aglandut.pdf aglandut.pdf G04CA52 R
AGLANDUT 0,5MG/0,4MG CPS DUR 30
0228749 87/ 147/18-C aglandut.pdf aglandut.pdf G04CA52 R
ALKAPIDAN 0,5MG/0,4MG CPS DUR 30
0228761 87/ 151/18-C alkapidan.pdf alkapidan.pdf G04CA52 R
ALKAPIDAN 0,5MG/0,4MG CPS DUR 7
0228760 87/ 151/18-C alkapidan.pdf alkapidan.pdf G04CA52 R
ALKAPIDAN 0,5MG/0,4MG CPS DUR 90
0228762 87/ 151/18-C alkapidan.pdf alkapidan.pdf G04CA52 R
APO-TAMIS 0,4MG CPS PRO 30
0107578 87/ 503/06-C     G04CA02 B
APO-TAMIS 0,4MG CPS PRO 30
0107577 87/ 503/06-C     G04CA02 B
APO-TAMIS 0,4MG CPS PRO 100
0246136 87/ 503/06-C     G04CA02 B
APO-TAMIS 0,4MG CPS PRO 100
0024718 87/ 503/06-C     G04CA02 B
APO-TAMIS 0,4MG CPS PRO 100
0024720 87/ 503/06-C     G04CA02 B
APO-TAMIS 0,4MG CPS PRO 90
0246141 87/ 503/06-C     G04CA02 B
APO-TAMIS 0,4MG CPS PRO 90
0246140 87/ 503/06-C     G04CA02 B
APO-TAMIS 0,4MG CPS PRO 30
0246139 87/ 503/06-C     G04CA02 B
APO-TAMIS 0,4MG CPS PRO 30
0246138 87/ 503/06-C     G04CA02 B
APO-TAMIS 0,4MG CPS PRO 100
0246137 87/ 503/06-C     G04CA02 B
APO-TAMIS 0,4MG CPS PRO 90
0184224 87/ 503/06-C     G04CA02 B

1 2 3 4 5 6 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 19. listopad 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 31. říjen 2020 v 00:09