Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SUXAMETHONIUM CHLORID VUAB 100 MG 100MG INJ/INF PLV SOL 1 I
0161371 63/ 902/10-C suxamethon.pdf suxamethon.pdf M03AB01 R
SUXAMETHONIUM CHLORID VUAB 100 MG 100MG INJ/INF PLV SOL 1 II
0216573 63/ 902/10-C suxamethon.pdf suxamethon.pdf M03AB01 R
SUXAMETHONIUM CHLORID VUAB 250MG INJ/INF PLV SOL 1 I
0215129 63/ 615/15-C suxamethon.pdf suxamethon.pdf M03AB01 R
SUXAMETHONIUM CHLORID VUAB 250MG INJ/INF PLV SOL 1 II
0225650 63/ 615/15-C suxamethon.pdf suxamethon.pdf M03AB01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 17. září 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 31. srpen 2019 v 01:09