Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 179
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
FRIMIG 50MG TBL FLM 18
0242699 33/ 625/08-C frimig.pdf frimig.pdf N02CC01 R
FRIMIG 50MG TBL FLM 2
0242694 33/ 625/08-C frimig.pdf frimig.pdf N02CC01 R
FRIMIG 50MG TBL FLM 3
0242695 33/ 625/08-C frimig.pdf frimig.pdf N02CC01 R
FRIMIG 50MG TBL FLM 4
0242696 33/ 625/08-C frimig.pdf frimig.pdf N02CC01 R
FRIMIG 50MG TBL FLM 6
0242697 33/ 625/08-C frimig.pdf frimig.pdf N02CC01 R
FRIMIG 50MG TBL FLM 12
0242698 33/ 625/08-C frimig.pdf frimig.pdf N02CC01 R
FRIMIG 100MG TBL FLM 18
0242705 33/ 626/08-C frimig.pdf frimig.pdf N02CC01 R
FRIMIG 100MG TBL FLM 2
0242700 33/ 626/08-C frimig.pdf frimig.pdf N02CC01 R
FRIMIG 100MG TBL FLM 3
0242701 33/ 626/08-C frimig.pdf frimig.pdf N02CC01 R
FRIMIG 100MG TBL FLM 4
0242702 33/ 626/08-C frimig.pdf frimig.pdf N02CC01 R
FRIMIG 100MG TBL FLM 6
0242703 33/ 626/08-C frimig.pdf frimig.pdf N02CC01 R
FRIMIG 100MG TBL FLM 12
0242704 33/ 626/08-C frimig.pdf frimig.pdf N02CC01 R
IMIGRAN 12MG/ML INJ SOL ZVL 2X0,5ML
0237895 33/ 701/93-C imigran.pdf imigran.pdf N02CC01 R
IMIGRAN 12MG/ML INJ SOL ZVL 2X0,5ML
0047281 33/ 701/93-C     N02CC01 B
IMIGRAN 12MG/ML INJ SOL ZVL 2X0,5ML+POUZDRO
0047280 33/ 701/93-C     N02CC01 B
IMIGRAN 12MG/ML INJ SOL ZVL 2X0,5ML+POUZDRO
0237896 33/ 701/93-C imigran.pdf imigran.pdf N02CC01 R
ROSEMIG 20MG NAS SPR SOL 2X0,1ML
0237899 33/ 149/99-C rosemig.pdf rosemig.pdf N02CC01 R
ROSEMIG 50 MG 50MG TBL FLM 2 II
0237919 33/ 025/04-C rosemig.pdf rosemig.pdf N02CC01 R
ROSEMIG 100 MG 100MG TBL FLM 2 I
0014786 33/ 026/04-C     N02CC01 B
ROSEMIG 50 MG 50MG TBL FLM 2 I
0014784 33/ 025/04-C     N02CC01 B

1 2 3 4 5 6 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 10. září 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 31. srpen 2019 v 01:09