Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 11
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
DOGMATIL 50MG CPS DUR 30
0047535 68/ 710/95-C dogmatil.pdf dogmatil.pdf N05AL01 R
PROSULPIN 200MG TBL NOB 30
0007387 68/ 043/97-C prosulpin.pdf prosulpin.pdf N05AL01 R
PROSULPIN 200MG TBL NOB 60
0011149 68/ 043/97-C prosulpin.pdf prosulpin.pdf N05AL01 R
PROSULPIN 50MG TBL NOB 60
0011468 68/ 496/99-C prosulpin.pdf prosulpin.pdf N05AL01 R
PROSULPIN 50MG TBL NOB 30
0054432 68/ 496/99-C prosulpin.pdf prosulpin.pdf N05AL01 R
SULPIROL 200MG TBL NOB 50
0046747 68/ 008/02-C sulpirol.pdf sulpirol.pdf N05AL01 R
SULPIROL 200MG TBL NOB 100
0046746 68/ 008/02-C sulpirol.pdf sulpirol.pdf N05AL01 R
SULPIROL 200MG TBL NOB 20
0046748 68/ 008/02-C sulpirol.pdf sulpirol.pdf N05AL01 R
SULPIROL 50MG CPS DUR 20
0046749 68/ 007/02-C sulpirol.pdf sulpirol.pdf N05AL01 R
SULPIROL 50MG CPS DUR 50
0046750 68/ 007/02-C sulpirol.pdf sulpirol.pdf N05AL01 R
SULPIROL 50MG CPS DUR 100
0046751 68/ 007/02-C sulpirol.pdf sulpirol.pdf N05AL01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 8. červenec 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2020 v 01:09