Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SALAZOPYRIN EN 500MG TBL ENT 100
0047712 29/ 245/94-C salazopyri.pdf salazopyri.pdf A07EC01 R
SALAZOPYRIN EN 500MG TBL ENT 500
0047713 29/ 245/94-C salazopyri.pdf salazopyri.pdf A07EC01 R
SULFASALAZIN K 500MG TBL FLM 50
0002159 29/ 095/70-C sulfasalaz.pdf sulfasalaz.pdf A07EC01 R
SULFASALAZIN K-EN 500MG TBL ENT 100
0004304 29/ 009/83-S/C sulfasalaz.pdf sulfasalaz.pdf A07EC01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. duben 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. duben 2020 v 01:09