Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SOTAHEXAL 160 160MG TBL NOB 100
0049021 13/ 369/96-C sotahexal1.pdf sotahexal1.pdf C07AA07 R
SOTAHEXAL 160 160MG TBL NOB 50
0049020 13/ 369/96-C sotahexal1.pdf sotahexal1.pdf C07AA07 R
SOTAHEXAL 160 160MG TBL NOB 20
0049019 13/ 369/96-C sotahexal1.pdf sotahexal1.pdf C07AA07 R
SOTAHEXAL 80 80MG TBL NOB 100
0049014 13/ 368/96-C sotahexal8.pdf sotahexal8.pdf C07AA07 R
SOTAHEXAL 80 80MG TBL NOB 50
0049013 13/ 368/96-C sotahexal8.pdf sotahexal8.pdf C07AA07 R
SOTAHEXAL 80 80MG TBL NOB 20
0049012 13/ 368/96-C sotahexal8.pdf sotahexal8.pdf C07AA07 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. červenec 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2020 v 01:09