Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 295
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
MAYSIGLU 25MG TBL FLM 56
0240349 18/ 547/18-C maysiglu.pdf maysiglu.pdf A10BH01 R
MAYSIGLU 25MG TBL FLM 60
0240350 18/ 547/18-C maysiglu.pdf maysiglu.pdf A10BH01 R
MAYSIGLU 25MG TBL FLM 90
0240351 18/ 547/18-C maysiglu.pdf maysiglu.pdf A10BH01 R
MAYSIGLU 25MG TBL FLM 98
0240352 18/ 547/18-C maysiglu.pdf maysiglu.pdf A10BH01 R
MAYSIGLU 50MG TBL FLM 14
0240353 18/ 548/18-C maysiglu.pdf maysiglu.pdf A10BH01 R
MAYSIGLU 50MG TBL FLM 28
0240354 18/ 548/18-C maysiglu.pdf maysiglu.pdf A10BH01 R
MAYSIGLU 50MG TBL FLM 30
0240355 18/ 548/18-C maysiglu.pdf maysiglu.pdf A10BH01 R
MAYSIGLU 50MG TBL FLM 56
0240356 18/ 548/18-C maysiglu.pdf maysiglu.pdf A10BH01 R
MAYSIGLU 50MG TBL FLM 60
0240357 18/ 548/18-C maysiglu.pdf maysiglu.pdf A10BH01 R
MAYSIGLU 50MG TBL FLM 90
0240358 18/ 548/18-C maysiglu.pdf maysiglu.pdf A10BH01 R
MAYSIGLU 50MG TBL FLM 98
0240359 18/ 548/18-C maysiglu.pdf maysiglu.pdf A10BH01 R
MAYSIGLU 100MG TBL FLM 14
0240360 18/ 549/18-C maysiglu.pdf maysiglu.pdf A10BH01 R
MAYSIGLU 100MG TBL FLM 28
0240361 18/ 549/18-C maysiglu.pdf maysiglu.pdf A10BH01 R
MAYSIGLU 100MG TBL FLM 30
0240362 18/ 549/18-C maysiglu.pdf maysiglu.pdf A10BH01 R
MAYSIGLU 100MG TBL FLM 56
0240363 18/ 549/18-C maysiglu.pdf maysiglu.pdf A10BH01 R
MAYSIGLU 100MG TBL FLM 60
0240364 18/ 549/18-C maysiglu.pdf maysiglu.pdf A10BH01 R
RISTABEN 100MG TBL FLM 14
0167526 EU/1/10/621/013 ristaben.pdf ristaben.pdf A10BH01 R
RISTABEN 25MG TBL FLM 14
0167514 EU/1/10/621/001 ristaben.pdf ristaben.pdf A10BH01 R
RISTABEN 100MG TBL FLM 50X1
0167531 EU/1/10/621/018 ristaben.pdf ristaben.pdf A10BH01 R
RISTABEN 100MG TBL FLM 98
0167530 EU/1/10/621/017 ristaben.pdf ristaben.pdf A10BH01 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 22. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09