Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 274
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
RISTABEN 25MG TBL FLM 50X1
0167519 EU/1/10/621/006 ristaben.pdf ristaben.pdf A10BH01 R
RISTABEN 50MG TBL FLM 14
0167520 EU/1/10/621/007 ristaben.pdf ristaben.pdf A10BH01 R
RISTABEN 50MG TBL FLM 28
0167521 EU/1/10/621/008 ristaben.pdf ristaben.pdf A10BH01 R
RISTABEN 50MG TBL FLM 56
0167522 EU/1/10/621/009 ristaben.pdf ristaben.pdf A10BH01 R
RISTABEN 50MG TBL FLM 84
0167523 EU/1/10/621/010 ristaben.pdf ristaben.pdf A10BH01 R
RISTABEN 50MG TBL FLM 98
0167524 EU/1/10/621/011 ristaben.pdf ristaben.pdf A10BH01 R
RISTABEN 50MG TBL FLM 50X1
0167525 EU/1/10/621/012 ristaben.pdf ristaben.pdf A10BH01 R
RISTABEN 100MG TBL FLM 14
0167526 EU/1/10/621/013 ristaben.pdf ristaben.pdf A10BH01 R
RISTABEN 100MG TBL FLM 28
0167527 EU/1/10/621/014 ristaben.pdf ristaben.pdf A10BH01 R
RISTABEN 100MG TBL FLM 56
0167528 EU/1/10/621/015 ristaben.pdf ristaben.pdf A10BH01 R
RISTABEN 100MG TBL FLM 84
0167529 EU/1/10/621/016 ristaben.pdf ristaben.pdf A10BH01 R
RISTABEN 100MG TBL FLM 98
0167530 EU/1/10/621/017 ristaben.pdf ristaben.pdf A10BH01 R
RISTABEN 100MG TBL FLM 50X1
0167531 EU/1/10/621/018 ristaben.pdf ristaben.pdf A10BH01 R
RISTABEN 25MG TBL FLM 30
0194825 EU/1/10/621/019 ristaben.pdf ristaben.pdf A10BH01 R
RISTABEN 25MG TBL FLM 90
0194826 EU/1/10/621/020 ristaben.pdf ristaben.pdf A10BH01 R
RISTABEN 50MG TBL FLM 30
0194827 EU/1/10/621/021 ristaben.pdf ristaben.pdf A10BH01 R
RISTABEN 50MG TBL FLM 90
0194828 EU/1/10/621/022 ristaben.pdf ristaben.pdf A10BH01 R
RISTABEN 100MG TBL FLM 30
0194829 EU/1/10/621/023 ristaben.pdf ristaben.pdf A10BH01 R
RISTABEN 100MG TBL FLM 90
0194830 EU/1/10/621/024 ristaben.pdf ristaben.pdf A10BH01 R
RISTFOR 50MG/850MG TBL FLM 60
0194860 EU/1/10/620/019 ristfor.pdf ristfor.pdf A10BD07 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 10. prosinec 2019 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. listopad 2019 v 00:09