Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 274
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
XELEVIA 100MG TBL FLM 56
0028772 EU/1/07/382/015 xelevia.pdf xelevia.pdf A10BH01 R
XELEVIA 100MG TBL FLM 84
0028773 EU/1/07/382/016 xelevia.pdf xelevia.pdf A10BH01 R
XELEVIA 100MG TBL FLM 98
0028774 EU/1/07/382/017 xelevia.pdf xelevia.pdf A10BH01 R
XELEVIA 100MG TBL FLM 90
0194839 EU/1/07/382/024 xelevia.pdf xelevia.pdf A10BH01 R
XELEVIA 100MG TBL FLM 50X1
0028775 EU/1/07/382/018 xelevia.pdf xelevia.pdf A10BH01 R
ZINZIBET 100MG TBL FLM 98
0220938 18/ 022/17-C zinzibet.pdf zinzibet.pdf A10BH01 R
ZINZIBET 25MG TBL FLM 28
0220930 18/ 020/17-C zinzibet.pdf zinzibet.pdf A10BH01 R
ZINZIBET 25MG TBL FLM 56
0220931 18/ 020/17-C zinzibet.pdf zinzibet.pdf A10BH01 R
ZINZIBET 25MG TBL FLM 98
0220932 18/ 020/17-C zinzibet.pdf zinzibet.pdf A10BH01 R
ZINZIBET 50MG TBL FLM 28
0220933 18/ 021/17-C zinzibet.pdf zinzibet.pdf A10BH01 R
ZINZIBET 50MG TBL FLM 56
0220934 18/ 021/17-C zinzibet.pdf zinzibet.pdf A10BH01 R
ZINZIBET 50MG TBL FLM 98
0220935 18/ 021/17-C zinzibet.pdf zinzibet.pdf A10BH01 R
ZINZIBET 100MG TBL FLM 28
0220936 18/ 022/17-C zinzibet.pdf zinzibet.pdf A10BH01 R
ZINZIBET 100MG TBL FLM 56
0220937 18/ 022/17-C zinzibet.pdf zinzibet.pdf A10BH01 R

‹‹ ‹ 9 10 11 12 13 14

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 28. leden 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2020 v 00:09