Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 295
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SITAGLIPTIN TEVA 100 MG 100MG TBL FLM 30 I
0103937 18/ 413/16-C sitaglipti.pdf sitaglipti.pdf A10BH01 R
SITAGLIPTIN TEVA 100 MG 100MG TBL FLM 50X1 I
0103938 18/ 413/16-C sitaglipti.pdf sitaglipti.pdf A10BH01 R
SITAGLIPTIN TEVA 100 MG 100MG TBL FLM 56 I
0103939 18/ 413/16-C sitaglipti.pdf sitaglipti.pdf A10BH01 R
SITAGLIPTIN TEVA 100 MG 100MG TBL FLM 56X1 I
0103940 18/ 413/16-C sitaglipti.pdf sitaglipti.pdf A10BH01 R
SITAGLIPTIN TEVA 100 MG 100MG TBL FLM 60 I
0103941 18/ 413/16-C sitaglipti.pdf sitaglipti.pdf A10BH01 R
SITAGLIPTIN TEVA 100 MG 100MG TBL FLM 84 I
0103942 18/ 413/16-C sitaglipti.pdf sitaglipti.pdf A10BH01 R
SITAGLIPTIN TEVA 100 MG 100MG TBL FLM 90 I
0103943 18/ 413/16-C sitaglipti.pdf sitaglipti.pdf A10BH01 R
SITAGLIPTIN TEVA 100 MG 100MG TBL FLM 98 I
0103944 18/ 413/16-C sitaglipti.pdf sitaglipti.pdf A10BH01 R
SITAGLIPTIN TEVA 100 MG 100MG TBL FLM 98X1 I
0103945 18/ 413/16-C sitaglipti.pdf sitaglipti.pdf A10BH01 R
SITAGLIPTIN TEVA 100 MG 100MG TBL FLM 100 I
0103946 18/ 413/16-C sitaglipti.pdf sitaglipti.pdf A10BH01 R
SITAGLIPTIN TEVA 100 MG 100MG TBL FLM 14 KAL I
0218219 18/ 413/16-C sitaglipti.pdf sitaglipti.pdf A10BH01 R
SITAGLIPTIN TEVA 100 MG 100MG TBL FLM 14 KAL II
0218220 18/ 413/16-C sitaglipti.pdf sitaglipti.pdf A10BH01 R
SITAGLIPTIN TEVA 100 MG 100MG TBL FLM 14 KAL III
0218221 18/ 413/16-C sitaglipti.pdf sitaglipti.pdf A10BH01 R
SITAGLIPTIN TEVA 100 MG 100MG TBL FLM 28 KAL I
0218222 18/ 413/16-C sitaglipti.pdf sitaglipti.pdf A10BH01 R
SITAGLIPTIN TEVA 100 MG 100MG TBL FLM 28 KAL II
0218223 18/ 413/16-C sitaglipti.pdf sitaglipti.pdf A10BH01 R
SITAGLIPTIN TEVA 100 MG 100MG TBL FLM 28 KAL III
0218224 18/ 413/16-C sitaglipti.pdf sitaglipti.pdf A10BH01 R
SITAGLIPTIN TEVA 100 MG 100MG TBL FLM 56 KAL I
0218225 18/ 413/16-C sitaglipti.pdf sitaglipti.pdf A10BH01 R
SITAGLIPTIN TEVA 100 MG 100MG TBL FLM 56 KAL II
0218226 18/ 413/16-C sitaglipti.pdf sitaglipti.pdf A10BH01 R
SITAGLIPTIN TEVA 100 MG 100MG TBL FLM 56 KAL III
0218227 18/ 413/16-C sitaglipti.pdf sitaglipti.pdf A10BH01 R
SITAGLIPTIN TEVA 100 MG 100MG TBL FLM 98 KAL I
0218228 18/ 413/16-C sitaglipti.pdf sitaglipti.pdf A10BH01 R

‹‹ ‹ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09