Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 511
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
APO-SIMVA 10MG TBL FLM 56
0198325 31/ 289/05-C aposimva.pdf aposimva.pdf C10AA01 R
APO-SIMVA 40MG TBL FLM 84
0198330 31/ 291/05-C aposimva.pdf aposimva.pdf C10AA01 R
APO-SIMVA 20MG TBL FLM 56
0198327 31/ 290/05-C aposimva.pdf aposimva.pdf C10AA01 R
APO-SIMVA 20MG TBL FLM 84
0198328 31/ 290/05-C aposimva.pdf aposimva.pdf C10AA01 R
APO-SIMVA 40MG TBL FLM 56
0198329 31/ 291/05-C aposimva.pdf aposimva.pdf C10AA01 R
APO-SIMVA 40MG TBL FLM 98
0198333 31/ 291/05-C aposimva.pdf aposimva.pdf C10AA01 R
APO-SIMVA 10MG TBL FLM 10
0125070 31/ 289/05-C aposimva.pdf aposimva.pdf C10AA01 R
APO-SIMVA 10MG TBL FLM 28
0125071 31/ 289/05-C aposimva.pdf aposimva.pdf C10AA01 R
APO-SIMVA 10MG TBL FLM 20
0125072 31/ 289/05-C aposimva.pdf aposimva.pdf C10AA01 R
APO-SIMVA 10MG TBL FLM 30
0125073 31/ 289/05-C aposimva.pdf aposimva.pdf C10AA01 R
APO-SIMVA 10MG TBL FLM 50
0125074 31/ 289/05-C aposimva.pdf aposimva.pdf C10AA01 R
APO-SIMVA 10MG TBL FLM 60
0125075 31/ 289/05-C aposimva.pdf aposimva.pdf C10AA01 R
APO-SIMVA 10MG TBL FLM 90
0125076 31/ 289/05-C aposimva.pdf aposimva.pdf C10AA01 R
APO-SIMVA 10MG TBL FLM 100
0125077 31/ 289/05-C aposimva.pdf aposimva.pdf C10AA01 R
APO-SIMVA 10MG TBL FLM 250
0125078 31/ 289/05-C aposimva.pdf aposimva.pdf C10AA01 R
APO-SIMVA 20MG TBL FLM 10
0125079 31/ 290/05-C aposimva.pdf aposimva.pdf C10AA01 R
APO-SIMVA 20MG TBL FLM 28
0125080 31/ 290/05-C aposimva.pdf aposimva.pdf C10AA01 R
APO-SIMVA 20MG TBL FLM 20
0125081 31/ 290/05-C aposimva.pdf aposimva.pdf C10AA01 R
APO-SIMVA 20MG TBL FLM 30
0125082 31/ 290/05-C aposimva.pdf aposimva.pdf C10AA01 R
APO-SIMVA 20MG TBL FLM 50
0125083 31/ 290/05-C aposimva.pdf aposimva.pdf C10AA01 R

1 2 3 4 5 6 10 20 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 8. červenec 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2020 v 01:09