Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 200
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
RIBAS 15MG TBL FLM 42
0228066 16/ 578/17-C ribas.pdf ribas.pdf B01AF01 R
RIBAS 10MG TBL FLM 10
0228065 16/ 577/17-C ribas.pdf ribas.pdf B01AF01 R
RIBAS 20MG TBL FLM 98
0227456 16/ 579/17-C ribas.pdf ribas.pdf B01AF01 R
RIBAS 20MG TBL FLM 28
0227455 16/ 579/17-C ribas.pdf ribas.pdf B01AF01 R
RIBAS 15MG TBL FLM 28
0227454 16/ 578/17-C ribas.pdf ribas.pdf B01AF01 R
RIBAS 10MG TBL FLM 30
0227453 16/ 577/17-C ribas.pdf ribas.pdf B01AF01 R
RIBAS 15MG TBL FLM 98
0228067 16/ 578/17-C ribas.pdf ribas.pdf B01AF01 R
RIVAROXABAN AUROVITAS 15MG TBL FLM 500
0220818 16/1057/16-C rivaroxaba.pdf rivaroxaba.pdf B01AF01 R
RIVAROXABAN AUROVITAS 20MG TBL FLM 5
0220819 16/1058/16-C rivaroxaba.pdf rivaroxaba.pdf B01AF01 R
RIVAROXABAN AUROVITAS 20MG TBL FLM 10
0220820 16/1058/16-C rivaroxaba.pdf rivaroxaba.pdf B01AF01 R
RIVAROXABAN AUROVITAS 20MG TBL FLM 14
0220821 16/1058/16-C rivaroxaba.pdf rivaroxaba.pdf B01AF01 R
RIVAROXABAN AUROVITAS 20MG TBL FLM 15
0220822 16/1058/16-C rivaroxaba.pdf rivaroxaba.pdf B01AF01 R
RIVAROXABAN AUROVITAS 20MG TBL FLM 28
0220823 16/1058/16-C rivaroxaba.pdf rivaroxaba.pdf B01AF01 R
RIVAROXABAN AUROVITAS 20MG TBL FLM 30
0220824 16/1058/16-C rivaroxaba.pdf rivaroxaba.pdf B01AF01 R
RIVAROXABAN AUROVITAS 20MG TBL FLM 42
0220825 16/1058/16-C rivaroxaba.pdf rivaroxaba.pdf B01AF01 R
RIVAROXABAN AUROVITAS 20MG TBL FLM 90
0220826 16/1058/16-C rivaroxaba.pdf rivaroxaba.pdf B01AF01 R
RIVAROXABAN AUROVITAS 20MG TBL FLM 98
0220827 16/1058/16-C rivaroxaba.pdf rivaroxaba.pdf B01AF01 R
RIVAROXABAN AUROVITAS 20MG TBL FLM 100
0220828 16/1058/16-C rivaroxaba.pdf rivaroxaba.pdf B01AF01 R
RIVAROXABAN AUROVITAS 20MG TBL FLM 30
0220829 16/1058/16-C rivaroxaba.pdf rivaroxaba.pdf B01AF01 R
RIVAROXABAN AUROVITAS 20MG TBL FLM 100
0220830 16/1058/16-C rivaroxaba.pdf rivaroxaba.pdf B01AF01 R

1 2 3 4 5 6 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. srpen 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2019 v 01:09