Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 25
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
RILUZOLE ZENTIVA 50MG TBL FLM 168
0194766 EU/1/12/768/005 riluzoleze.pdf riluzoleze.pdf N07XX02 R
RILUZOLE ZENTIVA 50MG TBL FLM 112
0194765 EU/1/12/768/004 riluzoleze.pdf riluzoleze.pdf N07XX02 R
RILUZOLE ZENTIVA 50MG TBL FLM 98
0194764 EU/1/12/768/003 riluzoleze.pdf riluzoleze.pdf N07XX02 R
RILUZOLE ZENTIVA 50MG TBL FLM 28
0194763 EU/1/12/768/002 riluzoleze.pdf riluzoleze.pdf N07XX02 R
RILUZOLE ZENTIVA 50MG TBL FLM 56
0193302 EU/1/12/768/001 riluzoleze.pdf riluzoleze.pdf N07XX02 R

‹‹ ‹ 1 2

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. duben 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. duben 2020 v 01:09