Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 25
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
RILUTEK 50MG TBL FLM 56
0027286 EU/1/96/010/001 rilutek.pdf rilutek.pdf N07XX02 R
RILUZOL PMCS 50MG TBL FLM 90
0171676 06/ 152/12-C riluzolpmc.pdf riluzolpmc.pdf N07XX02 R
RILUZOL PMCS 50MG TBL FLM 60
0171675 06/ 152/12-C riluzolpmc.pdf riluzolpmc.pdf N07XX02 R
RILUZOL PMCS 50MG TBL FLM 56
0171674 06/ 152/12-C riluzolpmc.pdf riluzolpmc.pdf N07XX02 R
RILUZOL PMCS 50MG TBL FLM 50
0171673 06/ 152/12-C riluzolpmc.pdf riluzolpmc.pdf N07XX02 R
RILUZOL PMCS 50MG TBL FLM 30
0171672 06/ 152/12-C riluzolpmc.pdf riluzolpmc.pdf N07XX02 R
RILUZOL PMCS 50MG TBL FLM 10
0171671 06/ 152/12-C riluzolpmc.pdf riluzolpmc.pdf N07XX02 R
RILUZOL PMCS 50MG TBL FLM 100
0171677 06/ 152/12-C riluzolpmc.pdf riluzolpmc.pdf N07XX02 R
RILUZOLE XANTIS 50MG TBL FLM 90(9X10)
0212224 06/ 467/14-C     N07XX02 B
RILUZOLE XANTIS 50MG TBL FLM 60(6X10)
0212223 06/ 467/14-C     N07XX02 B
RILUZOLE XANTIS 50MG TBL FLM 56(8X7)
0212222 06/ 467/14-C     N07XX02 B
RILUZOLE XANTIS 50MG TBL FLM 50(5X10)
0212221 06/ 467/14-C     N07XX02 B
RILUZOLE XANTIS 50MG TBL FLM 100(10X10)
0212225 06/ 467/14-C     N07XX02 B
RILUZOLE XANTIS 50MG TBL FLM 56(4X14)
0223452 06/ 467/14-C     N07XX02 B
RILUZOLE XANTIS 50MG TBL FLM 56(4X14)
0225409 06/ 467/14-C riluzolexa.pdf riluzolexa.pdf N07XX02 R
RILUZOLE XANTIS 50MG TBL FLM 100(10X10)
0225408 06/ 467/14-C riluzolexa.pdf riluzolexa.pdf N07XX02 R
RILUZOLE XANTIS 50MG TBL FLM 90(9X10)
0225407 06/ 467/14-C riluzolexa.pdf riluzolexa.pdf N07XX02 R
RILUZOLE XANTIS 50MG TBL FLM 60(6X10)
0225406 06/ 467/14-C riluzolexa.pdf riluzolexa.pdf N07XX02 R
RILUZOLE XANTIS 50MG TBL FLM 56(8X7)
0225405 06/ 467/14-C riluzolexa.pdf riluzolexa.pdf N07XX02 R
RILUZOLE XANTIS 50MG TBL FLM 50(5X10)
0225404 06/ 467/14-C riluzolexa.pdf riluzolexa.pdf N07XX02 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. březen 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 29. únor 2020 v 00:09