Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
NORMIX 200MG TBL FLM 28
0202740 15/ 286/99-C     A07AA11 B
NORMIX 200MG TBL FLM 12
0225542 15/ 286/99-C normix.pdf normix.pdf A07AA11 R
NORMIX 200MG TBL FLM 12
0044285 15/ 286/99-C     A07AA11 B
NORMIX 200MG TBL FLM 28
0225543 15/ 286/99-C normix.pdf normix.pdf A07AA11 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10