Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 20
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
RANISAN 75MG TBL FLM 20
0058293 09/ 132/01-C ranisan.pdf ranisan.pdf A02BA02 R
RANISAN 75MG TBL FLM 10
0058292 09/ 132/01-C ranisan.pdf ranisan.pdf A02BA02 R
RANISAN 150MG TBL FLM 60
0047471 09/ 287/90-C ranisan.pdf ranisan.pdf A02BA02 R
RANISAN 150MG TBL FLM 30
0096056 09/ 287/90-C ranisan.pdf ranisan.pdf A02BA02 R
RANISAN 150MG TBL FLM 500
0045321 09/ 287/90-C ranisan.pdf ranisan.pdf A02BA02 R
RANITIDINE AUROVITAS 150MG TBL FLM 60
0229330 09/ 585/16-C     A02BA02 B
RANITIDINE AUROVITAS 150MG TBL FLM 30
0229329 09/ 585/16-C     A02BA02 B
RANITIDINE AUROVITAS 150MG TBL FLM 20
0229327 09/ 585/16-C     A02BA02 B
RANITIDINE AUROVITAS 150MG TBL FLM 28
0229328 09/ 585/16-C     A02BA02 B
RANITIDINE AUROVITAS 150MG TBL FLM 60
0244075 09/ 585/16-C ranitidine.pdf ranitidine.pdf A02BA02 R
RANITIDINE AUROVITAS 150MG TBL FLM 30
0244074 09/ 585/16-C ranitidine.pdf ranitidine.pdf A02BA02 R
RANITIDINE AUROVITAS 150MG TBL FLM 28
0244073 09/ 585/16-C ranitidine.pdf ranitidine.pdf A02BA02 R
RANITIDINE AUROVITAS 150MG TBL FLM 20
0244072 09/ 585/16-C ranitidine.pdf ranitidine.pdf A02BA02 R
RANITIDINE AUROVITAS 150MG TBL FLM 10
0244071 09/ 585/16-C ranitidine.pdf ranitidine.pdf A02BA02 R
RANITIDINE AUROVITAS 150MG TBL FLM 60
0136665 09/ 585/16-C     A02BA02 B
RANITIDINE AUROVITAS 150MG TBL FLM 30
0136664 09/ 585/16-C     A02BA02 B
RANITIDINE AUROVITAS 150MG TBL FLM 28
0136663 09/ 585/16-C     A02BA02 B
RANITIDINE AUROVITAS 150MG TBL FLM 20
0136662 09/ 585/16-C     A02BA02 B
RANITIDINE AUROVITAS 150MG TBL FLM 10
0136661 09/ 585/16-C     A02BA02 B
RANITIDINE AUROVITAS 150MG TBL FLM 10
0229326 09/ 585/16-C     A02BA02 B

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 4. srpen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2020 v 01:05