Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 959
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AMPRILAN H 5MG/25MG TBL NOB 28
0051402 58/ 375/05-C amprilanh.pdf amprilanh.pdf C09BA05 R
AMPRILAN H 5MG/25MG TBL NOB 30
0051403 58/ 375/05-C amprilanh.pdf amprilanh.pdf C09BA05 R
AMPRILAN H 5MG/25MG TBL NOB 30
0051405 58/ 375/05-C amprilanh.pdf amprilanh.pdf C09BA05 R
AMPRILAN H 5MG/25MG TBL NOB 42
0051406 58/ 375/05-C amprilanh.pdf amprilanh.pdf C09BA05 R
AMPRILAN H 5MG/25MG TBL NOB 42
0051407 58/ 375/05-C amprilanh.pdf amprilanh.pdf C09BA05 R
AMPRILAN H 5MG/25MG TBL NOB 50
0051409 58/ 375/05-C amprilanh.pdf amprilanh.pdf C09BA05 R
AMPRILAN H 5MG/25MG TBL NOB 50
0051410 58/ 375/05-C amprilanh.pdf amprilanh.pdf C09BA05 R
AMPRILAN H 5MG/25MG TBL NOB 98
0051411 58/ 375/05-C amprilanh.pdf amprilanh.pdf C09BA05 R
AMPRILAN H 5MG/25MG TBL NOB 98
0051412 58/ 375/05-C amprilanh.pdf amprilanh.pdf C09BA05 R
AMPRILAN H 5MG/25MG TBL NOB 100
0051413 58/ 375/05-C amprilanh.pdf amprilanh.pdf C09BA05 R
AMPRILAN H 5MG/25MG TBL NOB 100
0051414 58/ 375/05-C amprilanh.pdf amprilanh.pdf C09BA05 R
AMPRILAN H 2,5MG/12,5MG TBL NOB 84
0104716 58/ 374/05-C amprilanh.pdf amprilanh.pdf C09BA05 R
AMPRILAN H 2,5MG/12,5MG TBL NOB 84
0104717 58/ 374/05-C     C09BA05 B
AMPRILAN H 5MG/25MG TBL NOB 84
0104720 58/ 375/05-C amprilanh.pdf amprilanh.pdf C09BA05 R
AMPRILAN H 2,5MG/12,5MG TBL NOB 10
0051369 58/ 374/05-C amprilanh.pdf amprilanh.pdf C09BA05 R
EGIRAMLON 5MG/5MG CPS DUR 100
0200410 58/ 838/11-C egiramlon.pdf egiramlon.pdf C09BB07 R
EGIRAMLON 10MG/10MG CPS DUR 90
0177296 58/ 841/11-C egiramlon.pdf egiramlon.pdf C09BB07 R
EGIRAMLON 10MG/5MG CPS DUR 100
0200412 58/ 840/11-C egiramlon.pdf egiramlon.pdf C09BB07 R
EGIRAMLON 10MG/10MG CPS DUR 100
0200413 58/ 841/11-C egiramlon.pdf egiramlon.pdf C09BB07 R
EGIRAMLON 5MG/5MG CPS DUR 28
0177277 58/ 838/11-C egiramlon.pdf egiramlon.pdf C09BB07 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 9. červenec 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 29. červen 2019 v 01:08