Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 973
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AMPRILAN 1,25MG TBL NOB 100
0183295 58/ 156/04-C amprilan.pdf amprilan.pdf C09AA05 R
AMPRILAN 2,5MG TBL NOB 10
0183296 58/ 157/04-C amprilan.pdf amprilan.pdf C09AA05 R
AMPRILAN H 2,5MG/12,5MG TBL NOB 10
0051368 58/ 374/05-C amprilanh.pdf amprilanh.pdf C09BA05 R
AMPRILAN H 5MG/25MG TBL NOB 84
0104721 58/ 375/05-C     C09BA05 B
AMPRILAN H 2,5MG/12,5MG TBL NOB 14
0051370 58/ 374/05-C amprilanh.pdf amprilanh.pdf C09BA05 R
AMPRILAN H 2,5MG/12,5MG TBL NOB 14
0051371 58/ 374/05-C amprilanh.pdf amprilanh.pdf C09BA05 R
AMPRILAN H 2,5MG/12,5MG TBL NOB 20
0051372 58/ 374/05-C amprilanh.pdf amprilanh.pdf C09BA05 R
AMPRILAN H 2,5MG/12,5MG TBL NOB 20
0051374 58/ 374/05-C amprilanh.pdf amprilanh.pdf C09BA05 R
AMPRILAN H 2,5MG/12,5MG TBL NOB 28
0051375 58/ 374/05-C amprilanh.pdf amprilanh.pdf C09BA05 R
AMPRILAN H 2,5MG/12,5MG TBL NOB 28
0051376 58/ 374/05-C amprilanh.pdf amprilanh.pdf C09BA05 R
AMPRILAN H 2,5MG/12,5MG TBL NOB 30
0051377 58/ 374/05-C amprilanh.pdf amprilanh.pdf C09BA05 R
AMPRILAN H 2,5MG/12,5MG TBL NOB 30
0051378 58/ 374/05-C amprilanh.pdf amprilanh.pdf C09BA05 R
AMPRILAN H 2,5MG/12,5MG TBL NOB 42
0051379 58/ 374/05-C amprilanh.pdf amprilanh.pdf C09BA05 R
AMPRILAN H 2,5MG/12,5MG TBL NOB 42
0051380 58/ 374/05-C amprilanh.pdf amprilanh.pdf C09BA05 R
AMPRILAN H 2,5MG/12,5MG TBL NOB 50
0051382 58/ 374/05-C amprilanh.pdf amprilanh.pdf C09BA05 R
AMPRILAN H 2,5MG/12,5MG TBL NOB 50
0051385 58/ 374/05-C amprilanh.pdf amprilanh.pdf C09BA05 R
AMPRILAN H 2,5MG/12,5MG TBL NOB 98
0051386 58/ 374/05-C amprilanh.pdf amprilanh.pdf C09BA05 R
AMPRILAN H 2,5MG/12,5MG TBL NOB 98
0051387 58/ 374/05-C amprilanh.pdf amprilanh.pdf C09BA05 R
AMPRILAN H 2,5MG/12,5MG TBL NOB 100
0051388 58/ 374/05-C amprilanh.pdf amprilanh.pdf C09BA05 R
AMPRILAN H 2,5MG/12,5MG TBL NOB 100
0051389 58/ 374/05-C amprilanh.pdf amprilanh.pdf C09BA05 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 10. prosinec 2019 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. listopad 2019 v 00:09