Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 973
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ACESIAL 5 MG 5MG TBL NOB 30
0125557 58/ 133/05-C     C09AA05 B
ACESIAL 5 MG 5MG TBL NOB 42
0125558 58/ 133/05-C     C09AA05 B
ACESIAL 5 MG 5MG TBL NOB 50
0125559 58/ 133/05-C     C09AA05 B
ACESIAL 5 MG 5MG TBL NOB 98
0125560 58/ 133/05-C     C09AA05 B
ACESIAL 5 MG 5MG TBL NOB 100
0125561 58/ 133/05-C     C09AA05 B
ACESIAL 2,5 MG 2,5MG TBL NOB 10
0125571 58/ 132/05-C     C09AA05 B
ACESIAL 2,5 MG 2,5MG TBL NOB 14
0125572 58/ 132/05-C     C09AA05 B
ACESIAL 2,5 MG 2,5MG TBL NOB 20
0125573 58/ 132/05-C     C09AA05 B
ACESIAL 2,5 MG 2,5MG TBL NOB 28
0125574 58/ 132/05-C     C09AA05 B
ACESIAL 2,5 MG 2,5MG TBL NOB 30
0125575 58/ 132/05-C     C09AA05 B
ACESIAL 2,5 MG 2,5MG TBL NOB 42
0125576 58/ 132/05-C     C09AA05 B
ACESIAL 2,5 MG 2,5MG TBL NOB 50
0125577 58/ 132/05-C     C09AA05 B
ACESIAL 2,5 MG 2,5MG TBL NOB 98
0125578 58/ 132/05-C     C09AA05 B
ACESIAL 10MG TBL NOB 14
0244875 58/ 134/05-C acesial.pdf acesial.pdf C09AA05 R
AMPRILAN 2,5MG TBL NOB 20
0183297 58/ 157/04-C amprilan.pdf amprilan.pdf C09AA05 R
AMPRILAN 2,5MG TBL NOB 100
0183298 58/ 157/04-C amprilan.pdf amprilan.pdf C09AA05 R
AMPRILAN 5MG TBL NOB 10
0183299 58/ 158/04-C amprilan.pdf amprilan.pdf C09AA05 R
AMPRILAN 5MG TBL NOB 20
0183300 58/ 158/04-C amprilan.pdf amprilan.pdf C09AA05 R
AMPRILAN 5MG TBL NOB 100
0183301 58/ 158/04-C amprilan.pdf amprilan.pdf C09AA05 R
AMPRILAN 10MG TBL NOB 10
0183302 58/ 159/04-C amprilan.pdf amprilan.pdf C09AA05 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 10. prosinec 2019 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. listopad 2019 v 00:09