Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 973
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
RAMIPRIL ACTAVIS 10MG TBL NOB 42
0224735 58/ 285/05-C ramiprilac.pdf ramiprilac.pdf C09AA05 R
RAMIPRIL ACTAVIS 10MG TBL NOB 10
0224736 58/ 285/05-C ramiprilac.pdf ramiprilac.pdf C09AA05 R
RAMIPRIL ACTAVIS 10MG TBL NOB 14
0224737 58/ 285/05-C ramiprilac.pdf ramiprilac.pdf C09AA05 R
RAMIPRIL ACTAVIS 10MG TBL NOB 20
0224738 58/ 285/05-C ramiprilac.pdf ramiprilac.pdf C09AA05 R
RAMIPRIL ACTAVIS 10MG TBL NOB 28
0224739 58/ 285/05-C ramiprilac.pdf ramiprilac.pdf C09AA05 R
RAMIPRIL ACTAVIS 10MG TBL NOB 30
0224740 58/ 285/05-C ramiprilac.pdf ramiprilac.pdf C09AA05 R
RAMIPRIL ACTAVIS 10MG TBL NOB 50
0224741 58/ 285/05-C ramiprilac.pdf ramiprilac.pdf C09AA05 R
RAMIPRIL ACTAVIS 10MG TBL NOB 98
0224742 58/ 285/05-C ramiprilac.pdf ramiprilac.pdf C09AA05 R
RAMIPRIL ACTAVIS 10MG TBL NOB 100
0224743 58/ 285/05-C ramiprilac.pdf ramiprilac.pdf C09AA05 R
RAMIPRIL ACTAVIS 10MG TBL NOB 90
0224744 58/ 285/05-C ramiprilac.pdf ramiprilac.pdf C09AA05 R
RAMIPRIL ACTAVIS 2,5MG TBL NOB 10
0224745 58/ 283/05-C ramiprilac.pdf ramiprilac.pdf C09AA05 R
RAMIPRIL ACTAVIS 2,5MG TBL NOB 14
0224746 58/ 283/05-C ramiprilac.pdf ramiprilac.pdf C09AA05 R
RAMIPRIL ACTAVIS 2,5MG TBL NOB 20
0224747 58/ 283/05-C ramiprilac.pdf ramiprilac.pdf C09AA05 R
RAMIPRIL ACTAVIS 2,5MG TBL NOB 28
0224748 58/ 283/05-C ramiprilac.pdf ramiprilac.pdf C09AA05 R
RAMIPRIL ACTAVIS 2,5MG TBL NOB 30
0224749 58/ 283/05-C ramiprilac.pdf ramiprilac.pdf C09AA05 R
RAMIPRIL ACTAVIS 2,5MG TBL NOB 42
0224750 58/ 283/05-C ramiprilac.pdf ramiprilac.pdf C09AA05 R
RAMIPRIL ACTAVIS 2,5MG TBL NOB 50
0224751 58/ 283/05-C ramiprilac.pdf ramiprilac.pdf C09AA05 R
RAMIPRIL ACTAVIS 2,5MG TBL NOB 98
0224752 58/ 283/05-C ramiprilac.pdf ramiprilac.pdf C09AA05 R
RAMIPRIL ACTAVIS 10 MG 10MG TBL NOB 90
0199656 58/ 285/05-C     C09AA05 B
RAMIPRIL ACTAVIS 2,5 MG 2,5MG TBL NOB 90
0199657 58/ 283/05-C     C09AA05 B

‹‹ ‹ 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 10. prosinec 2019 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. listopad 2019 v 00:09