Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 973
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
MEDORAM PLUS H 5MG/25MG TBL NOB 100
0115603 58/ 342/07-C medoramplu.pdf medoramplu.pdf C09BA05 R
MEDORAM PLUS H 2,5MG/12,5MG TBL NOB 20
0115570 58/ 741/07-C medoramplu.pdf medoramplu.pdf C09BA05 R
MEDORAM PLUS H 2,5MG/12,5MG TBL NOB 28
0115571 58/ 741/07-C medoramplu.pdf medoramplu.pdf C09BA05 R
MEDORAM PLUS H 2,5MG/12,5MG TBL NOB 30
0115572 58/ 741/07-C medoramplu.pdf medoramplu.pdf C09BA05 R
MEDORAM PLUS H 2,5MG/12,5MG TBL NOB 42
0115573 58/ 741/07-C medoramplu.pdf medoramplu.pdf C09BA05 R
MEDORAM PLUS H 2,5MG/12,5MG TBL NOB 50
0115574 58/ 741/07-C medoramplu.pdf medoramplu.pdf C09BA05 R
MEDORAM PLUS H 2,5MG/12,5MG TBL NOB 98
0115575 58/ 741/07-C medoramplu.pdf medoramplu.pdf C09BA05 R
MEDORAM PLUS H 2,5MG/12,5MG TBL NOB 100
0115576 58/ 741/07-C medoramplu.pdf medoramplu.pdf C09BA05 R
MEDORAM PLUS H 2,5MG/12,5MG TBL NOB 10
0115577 58/ 741/07-C medoramplu.pdf medoramplu.pdf C09BA05 R
MEDORAM PLUS H 2,5MG/12,5MG TBL NOB 14
0115578 58/ 741/07-C medoramplu.pdf medoramplu.pdf C09BA05 R
MEDORAM PLUS H 2,5MG/12,5MG TBL NOB 20
0115579 58/ 741/07-C medoramplu.pdf medoramplu.pdf C09BA05 R
MEDORAM PLUS H 2,5MG/12,5MG TBL NOB 28
0115580 58/ 741/07-C medoramplu.pdf medoramplu.pdf C09BA05 R
MEDORAM PLUS H 2,5MG/12,5MG TBL NOB 30
0115581 58/ 741/07-C medoramplu.pdf medoramplu.pdf C09BA05 R
MEDORAM PLUS H 2,5MG/12,5MG TBL NOB 42
0115582 58/ 741/07-C medoramplu.pdf medoramplu.pdf C09BA05 R
MEDORAM PLUS H 2,5MG/12,5MG TBL NOB 50
0115583 58/ 741/07-C medoramplu.pdf medoramplu.pdf C09BA05 R
MEDORAM PLUS H 2,5MG/12,5MG TBL NOB 98
0115584 58/ 741/07-C medoramplu.pdf medoramplu.pdf C09BA05 R
MEDORAM PLUS H 2,5MG/12,5MG TBL NOB 100
0115585 58/ 741/07-C medoramplu.pdf medoramplu.pdf C09BA05 R
MEDORAM PLUS H 5MG/25MG TBL NOB 10
0115586 58/ 342/07-C medoramplu.pdf medoramplu.pdf C09BA05 R
MEDORAM PLUS H 5MG/25MG TBL NOB 14
0115587 58/ 342/07-C medoramplu.pdf medoramplu.pdf C09BA05 R
MEDORAM PLUS H 5MG/25MG TBL NOB 20
0115588 58/ 342/07-C medoramplu.pdf medoramplu.pdf C09BA05 R

‹‹ ‹ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 10. prosinec 2019 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. listopad 2019 v 00:09