Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 959
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
MEDORAM PLUS H 5MG/25MG TBL NOB 100
0115603 58/ 342/07-C medoramplu.pdf medoramplu.pdf C09BA05 R
MEDORAM PLUS H 2,5MG/12,5MG TBL NOB 10
0115568 58/ 741/07-C medoramplu.pdf medoramplu.pdf C09BA05 R
MEDORAM PLUS H 2,5MG/12,5MG TBL NOB 20
0115570 58/ 741/07-C medoramplu.pdf medoramplu.pdf C09BA05 R
MEDORAM PLUS H 2,5MG/12,5MG TBL NOB 28
0115571 58/ 741/07-C medoramplu.pdf medoramplu.pdf C09BA05 R
MEDORAM PLUS H 2,5MG/12,5MG TBL NOB 30
0115572 58/ 741/07-C medoramplu.pdf medoramplu.pdf C09BA05 R
MEDORAM PLUS H 2,5MG/12,5MG TBL NOB 42
0115573 58/ 741/07-C medoramplu.pdf medoramplu.pdf C09BA05 R
MEDORAM PLUS H 2,5MG/12,5MG TBL NOB 50
0115574 58/ 741/07-C medoramplu.pdf medoramplu.pdf C09BA05 R
MEDORAM PLUS H 2,5MG/12,5MG TBL NOB 98
0115575 58/ 741/07-C medoramplu.pdf medoramplu.pdf C09BA05 R
PIRAMIL 5 MG 5MG TBL NOB 20 II
0201411 58/ 183/04-C piramil.pdf piramil.pdf C09AA05 R
PIRAMIL 5 MG 5MG TBL NOB 28 II
0201412 58/ 183/04-C piramil.pdf piramil.pdf C09AA05 R
PIRAMIL 5 MG 5MG TBL NOB 50 II
0201413 58/ 183/04-C piramil.pdf piramil.pdf C09AA05 R
PIRAMIL 5 MG 5MG TBL NOB 100X1 II
0201414 58/ 183/04-C piramil.pdf piramil.pdf C09AA05 R
PIRAMIL 5 MG 5MG TBL NOB 250 II
0201415 58/ 183/04-C piramil.pdf piramil.pdf C09AA05 R
PIRAMIL 5 MG 5MG TBL NOB 30 II
0201416 58/ 183/04-C piramil.pdf piramil.pdf C09AA05 R
PIRAMIL 5 MG 5MG TBL NOB 100 II
0201417 58/ 183/04-C piramil.pdf piramil.pdf C09AA05 R
PIRAMIL 2,5 MG 2,5MG TBL NOB 60 I
0199154 58/ 182/04-C piramil.pdf piramil.pdf C09AA05 R
PIRAMIL 2,5 MG 2,5MG TBL NOB 60
0199155 58/ 182/04-C piramil.pdf piramil.pdf C09AA05 R
PIRAMIL 5 MG 5MG TBL NOB 60 I
0199156 58/ 183/04-C piramil.pdf piramil.pdf C09AA05 R
PIRAMIL 5 MG 5MG TBL NOB 60
0199157 58/ 183/04-C piramil.pdf piramil.pdf C09AA05 R
PIRAMIL 10 MG 10MG TBL NOB 60 I
0199158 58/ 184/04-C piramil.pdf piramil.pdf C09AA05 R

‹‹ ‹ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 9. červenec 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 29. červen 2019 v 01:08