Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PRAVAFENIX 40MG/160MG CPS DUR 14
0193671 EU/1/11/679/007 pravafenix.pdf pravafenix.pdf C10BA03 R
PRAVAFENIX 40MG/160MG CPS DUR 30
0168123 EU/1/11/679/001 pravafenix.pdf pravafenix.pdf C10BA03 R
PRAVAFENIX 40MG/160MG CPS DUR 60
0168124 EU/1/11/679/002 pravafenix.pdf pravafenix.pdf C10BA03 R
PRAVAFENIX 40MG/160MG CPS DUR 90
0168128 EU/1/11/679/006 pravafenix.pdf pravafenix.pdf C10BA03 R
PRAVAFENIX 40MG/160MG CPS DUR 30
0168126 EU/1/11/679/004 pravafenix.pdf pravafenix.pdf C10BA03 R
PRAVAFENIX 40MG/160MG CPS DUR 60
0168127 EU/1/11/679/005 pravafenix.pdf pravafenix.pdf C10BA03 R
PRAVAFENIX 40MG/160MG CPS DUR 90
0168125 EU/1/11/679/003 pravafenix.pdf pravafenix.pdf C10BA03 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 8. červenec 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2020 v 01:09