Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 42
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ELISKARDIA 10MG TBL FLM 28
0221596 16/ 106/17-C eliskardia.pdf eliskardia.pdf B01AC22 R
ELISKARDIA 10MG TBL FLM 30
0221597 16/ 106/17-C eliskardia.pdf eliskardia.pdf B01AC22 R
ELISKARDIA 10MG TBL FLM 56
0221598 16/ 106/17-C eliskardia.pdf eliskardia.pdf B01AC22 R
ELISKARDIA 10MG TBL FLM 60
0221599 16/ 106/17-C eliskardia.pdf eliskardia.pdf B01AC22 R
ELISKARDIA 10MG TBL FLM 84
0221600 16/ 106/17-C eliskardia.pdf eliskardia.pdf B01AC22 R
ELISKARDIA 10MG TBL FLM 90
0221601 16/ 106/17-C eliskardia.pdf eliskardia.pdf B01AC22 R
ELISKARDIA 10MG TBL FLM 98
0221602 16/ 106/17-C eliskardia.pdf eliskardia.pdf B01AC22 R
ELISKARDIA 5MG TBL FLM 14
0221587 16/ 105/17-C eliskardia.pdf eliskardia.pdf B01AC22 R
ELISKARDIA 5MG TBL FLM 28
0221588 16/ 105/17-C eliskardia.pdf eliskardia.pdf B01AC22 R
ELISKARDIA 5MG TBL FLM 30
0221589 16/ 105/17-C eliskardia.pdf eliskardia.pdf B01AC22 R
ELISKARDIA 5MG TBL FLM 60
0221591 16/ 105/17-C eliskardia.pdf eliskardia.pdf B01AC22 R
ELISKARDIA 5MG TBL FLM 90
0221593 16/ 105/17-C eliskardia.pdf eliskardia.pdf B01AC22 R
PRASUGREL MYLAN 5MG TBL FLM 28
0222944 EU/1/18/1273/001 prasugrelm.pdf prasugrelm.pdf B01AC22 R
PRASUGREL MYLAN 10MG TBL FLM 30
0238585 EU/1/18/1273/004 prasugrelm.pdf prasugrelm.pdf B01AC22 R
PRASUGREL MYLAN 5MG TBL FLM 30
0238584 EU/1/18/1273/003 prasugrelm.pdf prasugrelm.pdf B01AC22 R
PRASUGREL MYLAN 10MG TBL FLM 28
0222945 EU/1/18/1273/002 prasugrelm.pdf prasugrelm.pdf B01AC22 R
UGRAMEL 5MG TBL FLM 28
0226895 16/ 430/17-C ugramel.pdf ugramel.pdf B01AC22 R
UGRAMEL 5MG TBL FLM 30
0226896 16/ 430/17-C ugramel.pdf ugramel.pdf B01AC22 R
UGRAMEL 10MG TBL FLM 98
0226900 16/ 431/17-C ugramel.pdf ugramel.pdf B01AC22 R
UGRAMEL 10MG TBL FLM 28
0226898 16/ 431/17-C ugramel.pdf ugramel.pdf B01AC22 R

‹‹ ‹ 1 2 3 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. duben 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. duben 2020 v 01:09