Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 42
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
EFIENT 10MG TBL FLM 90X1
0500604 EU/1/08/503/013 efient.pdf efient.pdf B01AC22 R
EFIENT 10MG TBL FLM 84
0500603 EU/1/08/503/012 efient.pdf efient.pdf B01AC22 R
EFIENT 10MG TBL FLM 56
0500602 EU/1/08/503/011 efient.pdf efient.pdf B01AC22 R
EFIENT 10MG TBL FLM 30X1
0500601 EU/1/08/503/010 efient.pdf efient.pdf B01AC22 R
EFIENT 10MG TBL FLM 28
0500600 EU/1/08/503/009 efient.pdf efient.pdf B01AC22 R
EFIENT 10MG TBL FLM 14
0500599 EU/1/08/503/008 efient.pdf efient.pdf B01AC22 R
EFIENT 5MG TBL FLM 98
0500598 EU/1/08/503/007 efient.pdf efient.pdf B01AC22 R
EFIENT 5MG TBL FLM 90X1
0500597 EU/1/08/503/006 efient.pdf efient.pdf B01AC22 R
EFIENT 5MG TBL FLM 84
0500596 EU/1/08/503/005 efient.pdf efient.pdf B01AC22 R
EFIENT 5MG TBL FLM 56
0500595 EU/1/08/503/004 efient.pdf efient.pdf B01AC22 R
EFIENT 5MG TBL FLM 30X1
0500594 EU/1/08/503/003 efient.pdf efient.pdf B01AC22 R
EFIENT 5MG TBL FLM 28
0500593 EU/1/08/503/002 efient.pdf efient.pdf B01AC22 R
EFIENT 5MG TBL FLM 14
0500592 EU/1/08/503/001 efient.pdf efient.pdf B01AC22 R
EFIENT 10MG TBL FLM 30
0167934 EU/1/08/503/016 efient.pdf efient.pdf B01AC22 R
EFIENT 5MG TBL FLM 30
0167933 EU/1/08/503/015 efient.pdf efient.pdf B01AC22 R
EFIENT 10MG TBL FLM 98
0500605 EU/1/08/503/014 efient.pdf efient.pdf B01AC22 R
ELISKARDIA 10MG TBL FLM 30
0221597 16/ 106/17-C eliskardia.pdf eliskardia.pdf B01AC22 R
ELISKARDIA 5MG TBL FLM 14
0221587 16/ 105/17-C eliskardia.pdf eliskardia.pdf B01AC22 R
ELISKARDIA 10MG TBL FLM 60
0221599 16/ 106/17-C eliskardia.pdf eliskardia.pdf B01AC22 R
ELISKARDIA 10MG TBL FLM 84
0221600 16/ 106/17-C eliskardia.pdf eliskardia.pdf B01AC22 R

1 2 3 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09