Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 251
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CALMOLAN 2,1MG TBL PRO 10
0195467 27/ 423/13-C calmolan.pdf calmolan.pdf N04BC05 R
CALMOLAN 0,52MG TBL PRO 100
0195463 27/ 421/13-C calmolan.pdf calmolan.pdf N04BC05 R
CALMOLAN 0,52MG TBL PRO 30
0195462 27/ 421/13-C calmolan.pdf calmolan.pdf N04BC05 R
CALMOLAN 0,52MG TBL PRO 10
0195461 27/ 421/13-C calmolan.pdf calmolan.pdf N04BC05 R
CALMOLAN 0,26MG TBL PRO 100
0195460 27/ 420/13-C calmolan.pdf calmolan.pdf N04BC05 R
CALMOLAN 0,26MG TBL PRO 30
0195459 27/ 420/13-C calmolan.pdf calmolan.pdf N04BC05 R
CALMOLAN 0,26MG TBL PRO 10
0195458 27/ 420/13-C calmolan.pdf calmolan.pdf N04BC05 R
CALMOLAN 2,1MG TBL PRO 30
0195468 27/ 423/13-C calmolan.pdf calmolan.pdf N04BC05 R
CALMOLAN 2,1MG TBL PRO 100
0195469 27/ 423/13-C calmolan.pdf calmolan.pdf N04BC05 R
GLEPARK 0,7MG TBL NOB 100
0134078 27/ 458/09-C glepark.pdf glepark.pdf N04BC05 R
GLEPARK 0,18MG TBL NOB 30
0134073 27/ 456/09-C glepark.pdf glepark.pdf N04BC05 R
GLEPARK 0,18MG TBL NOB 100
0134074 27/ 456/09-C glepark.pdf glepark.pdf N04BC05 R
GLEPARK 0,7MG TBL NOB 30
0134077 27/ 458/09-C glepark.pdf glepark.pdf N04BC05 R
MEDOPEXOL 0,7MG TBL NOB 30
0141728 27/ 566/09-C medopexol.pdf medopexol.pdf N04BC05 R
MEDOPEXOL 0,7MG TBL NOB 100
0141729 27/ 566/09-C medopexol.pdf medopexol.pdf N04BC05 R
MEDOPEXOL 0,088MG TBL NOB 100
0155069 27/ 564/09-C medopexol.pdf medopexol.pdf N04BC05 R
MEDOPEXOL 0,088MG TBL NOB 30
0141725 27/ 564/09-C medopexol.pdf medopexol.pdf N04BC05 R
MEDOPEXOL 0,18MG TBL NOB 100
0141727 27/ 565/09-C medopexol.pdf medopexol.pdf N04BC05 R
MEDOPEXOL 0,18MG TBL NOB 30
0141726 27/ 565/09-C medopexol.pdf medopexol.pdf N04BC05 R
MIRAPEXIN 0,088MG TBL NOB 30
0026580 EU/1/97/051/001 mirapexin.pdf mirapexin.pdf N04BC05 R

1 2 3 4 5 6 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 17. září 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 31. srpen 2019 v 01:09