Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 938
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
LIPERTANCE 20MG/5MG/5MG TBL FLM 28
0233147 58/ 429/15-C lipertance.pdf lipertance.pdf C10BX11 R
LIPERTANCE 20MG/5MG/5MG TBL FLM 84(3X28)
0233148 58/ 429/15-C lipertance.pdf lipertance.pdf C10BX11 R
LIPERTANCE 20MG/10MG/5MG TBL FLM 28
0233149 58/ 430/15-C lipertance.pdf lipertance.pdf C10BX11 R
LIPERTANCE 20MG/10MG/5MG TBL FLM 84(3X28)
0233150 58/ 430/15-C lipertance.pdf lipertance.pdf C10BX11 R
LIPERTANCE 20MG/10MG/10MG TBL FLM 28
0233151 58/ 431/15-C lipertance.pdf lipertance.pdf C10BX11 R
LIPERTANCE 20MG/10MG/10MG TBL FLM 84(3X28)
0233152 58/ 431/15-C lipertance.pdf lipertance.pdf C10BX11 R
LIPERTANCE 40MG/10MG/10MG TBL FLM 28
0233153 58/ 432/15-C lipertance.pdf lipertance.pdf C10BX11 R
LIPERTANCE 40MG/10MG/10MG TBL FLM 84(3X28)
0233154 58/ 432/15-C lipertance.pdf lipertance.pdf C10BX11 R
LIPERTANCE 10MG/5MG/5MG TBL FLM 10
0172379 58/ 428/15-C lipertance.pdf lipertance.pdf C10BX11 R
LIPERTANCE 20MG/10MG/10MG TBL FLM 90(3X30)
0206002 58/ 431/15-C lipertance.pdf lipertance.pdf C10BX11 R
LIPERTANCE 20MG/10MG/10MG TBL FLM 100
0206003 58/ 431/15-C lipertance.pdf lipertance.pdf C10BX11 R
LIPERTANCE 40MG/10MG/10MG TBL FLM 30
0206004 58/ 432/15-C lipertance.pdf lipertance.pdf C10BX11 R
LIPERTANCE 40MG/10MG/10MG TBL FLM 90(3X30)
0206005 58/ 432/15-C lipertance.pdf lipertance.pdf C10BX11 R
LIPERTANCE 40MG/10MG/10MG TBL FLM 100
0206006 58/ 432/15-C lipertance.pdf lipertance.pdf C10BX11 R
LIPERTANCE 20MG/10MG/10MG TBL FLM 30
0206001 58/ 431/15-C lipertance.pdf lipertance.pdf C10BX11 R
LIPERTANCE 20MG/10MG/5MG TBL FLM 100
0206000 58/ 430/15-C lipertance.pdf lipertance.pdf C10BX11 R
LIPERTANCE 20MG/10MG/5MG TBL FLM 90(3X30)
0205999 58/ 430/15-C lipertance.pdf lipertance.pdf C10BX11 R
LIPERTANCE 20MG/10MG/5MG TBL FLM 30
0205998 58/ 430/15-C lipertance.pdf lipertance.pdf C10BX11 R
LIPERTANCE 20MG/5MG/5MG TBL FLM 100
0205997 58/ 429/15-C lipertance.pdf lipertance.pdf C10BX11 R
LIPERTANCE 20MG/5MG/5MG TBL FLM 90(3X30)
0205996 58/ 429/15-C lipertance.pdf lipertance.pdf C10BX11 R

‹‹ ‹ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10