Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 858
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
LIPERTANCE 40MG/10MG/10MG TBL FLM 28
0233153 58/ 432/15-C lipertance.pdf lipertance.pdf C10BX11 R
LIPERTANCE 40MG/10MG/10MG TBL FLM 84(3X28)
0233154 58/ 432/15-C lipertance.pdf lipertance.pdf C10BX11 R
LIPERTANCE 10MG/5MG/5MG TBL FLM 10
0172379 58/ 428/15-C lipertance.pdf lipertance.pdf C10BX11 R
LIPERTANCE 10MG/5MG/5MG TBL FLM 30
0205992 58/ 428/15-C lipertance.pdf lipertance.pdf C10BX11 R
LIPERTANCE 10MG/5MG/5MG TBL FLM 90(3X30)
0205993 58/ 428/15-C lipertance.pdf lipertance.pdf C10BX11 R
LIPERTANCE 10MG/5MG/5MG TBL FLM 100
0205994 58/ 428/15-C lipertance.pdf lipertance.pdf C10BX11 R
LIPERTANCE 20MG/5MG/5MG TBL FLM 30
0205995 58/ 429/15-C lipertance.pdf lipertance.pdf C10BX11 R
LIPERTANCE 20MG/5MG/5MG TBL FLM 90(3X30)
0205996 58/ 429/15-C lipertance.pdf lipertance.pdf C10BX11 R
LIPERTANCE 20MG/5MG/5MG TBL FLM 100
0205997 58/ 429/15-C lipertance.pdf lipertance.pdf C10BX11 R
LIPERTANCE 20MG/10MG/5MG TBL FLM 30
0205998 58/ 430/15-C lipertance.pdf lipertance.pdf C10BX11 R
LIPERTANCE 20MG/10MG/5MG TBL FLM 90(3X30)
0205999 58/ 430/15-C lipertance.pdf lipertance.pdf C10BX11 R
LIPERTANCE 20MG/10MG/5MG TBL FLM 100
0206000 58/ 430/15-C lipertance.pdf lipertance.pdf C10BX11 R
LOPRIDAM 4MG/1,25MG/5MG TBL NOB 30
0220629 58/1013/16-C lopridam.pdf lopridam.pdf C09BX01 R
LOPRIDAM 4MG/1,25MG/10MG TBL NOB 30
0220632 58/1014/16-C lopridam.pdf lopridam.pdf C09BX01 R
LOPRIDAM 8MG/2,5MG/10MG TBL NOB 60
0220639 58/1016/16-C lopridam.pdf lopridam.pdf C09BX01 R
LOPRIDAM 8MG/2,5MG/10MG TBL NOB 30
0220638 58/1016/16-C lopridam.pdf lopridam.pdf C09BX01 R
LOPRIDAM 8MG/2,5MG/5MG TBL NOB 90
0220637 58/1015/16-C lopridam.pdf lopridam.pdf C09BX01 R
LOPRIDAM 8MG/2,5MG/5MG TBL NOB 60
0220636 58/1015/16-C lopridam.pdf lopridam.pdf C09BX01 R
LOPRIDAM 4MG/1,25MG/5MG TBL NOB 60
0220630 58/1013/16-C lopridam.pdf lopridam.pdf C09BX01 R
LOPRIDAM 4MG/1,25MG/5MG TBL NOB 90
0220631 58/1013/16-C lopridam.pdf lopridam.pdf C09BX01 R

‹‹ ‹ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. říjen 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2020 v 01:09