Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 886
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
EUVASCOR 10MG/10MG CPS DUR 30
0220537 31/ 988/16-C euvascor.pdf euvascor.pdf C10BX15 R
EUVASCOR 40MG/5MG CPS DUR 100
0220536 31/ 987/16-C euvascor.pdf euvascor.pdf C10BX15 R
EUVASCOR 10MG/10MG CPS DUR 100
0220539 31/ 988/16-C euvascor.pdf euvascor.pdf C10BX15 R
EUVASCOR 20MG/10MG CPS DUR 30
0220540 31/ 989/16-C euvascor.pdf euvascor.pdf C10BX15 R
EUVASCOR 20MG/10MG CPS DUR 90(3X30)
0220541 31/ 989/16-C euvascor.pdf euvascor.pdf C10BX15 R
EUVASCOR 20MG/10MG CPS DUR 100
0220542 31/ 989/16-C euvascor.pdf euvascor.pdf C10BX15 R
EUVASCOR 40MG/10MG CPS DUR 30
0220551 31/ 990/16-C euvascor.pdf euvascor.pdf C10BX15 R
EUVASCOR 40MG/10MG CPS DUR 90(3X30)
0220552 31/ 990/16-C euvascor.pdf euvascor.pdf C10BX15 R
EUVASCOR 40MG/10MG CPS DUR 100
0220553 31/ 990/16-C euvascor.pdf euvascor.pdf C10BX15 R
EUVASCOR 10MG/5MG CPS DUR 10
0220527 31/ 985/16-C euvascor.pdf euvascor.pdf C10BX15 R
EUVASCOR 10MG/5MG CPS DUR 30
0220528 31/ 985/16-C euvascor.pdf euvascor.pdf C10BX15 R
EUVASCOR 10MG/5MG CPS DUR 90(3X30)
0220529 31/ 985/16-C euvascor.pdf euvascor.pdf C10BX15 R
EUVASCOR 10MG/5MG CPS DUR 100
0220530 31/ 985/16-C euvascor.pdf euvascor.pdf C10BX15 R
EUVASCOR 20MG/5MG CPS DUR 30
0220531 31/ 986/16-C euvascor.pdf euvascor.pdf C10BX15 R
EUVASCOR 20MG/5MG CPS DUR 90(3X30)
0220532 31/ 986/16-C euvascor.pdf euvascor.pdf C10BX15 R
EUVASCOR 20MG/5MG CPS DUR 100
0220533 31/ 986/16-C euvascor.pdf euvascor.pdf C10BX15 R
EUVASCOR 40MG/5MG CPS DUR 30
0220534 31/ 987/16-C euvascor.pdf euvascor.pdf C10BX15 R
EUVASCOR 40MG/5MG CPS DUR 90(3X30)
0220535 31/ 987/16-C euvascor.pdf euvascor.pdf C10BX15 R
EUVASCOR 10MG/10MG CPS DUR 90(3X30)
0220538 31/ 988/16-C euvascor.pdf euvascor.pdf C10BX15 R
GLEPERIL 4MG TBL NOB 56
0138304 58/ 470/08-C gleperil.pdf gleperil.pdf C09AA04 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. srpen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2020 v 01:05