Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 938
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AVANCARDO 5MG/1,25MG TBL FLM 90
0206403 58/ 214/16-C avancardo.pdf avancardo.pdf C09BA04 R
AVANCARDO 5MG/1,25MG TBL FLM 100
0206404 58/ 214/16-C avancardo.pdf avancardo.pdf C09BA04 R
AVANCARDO 5MG/1,25MG TBL FLM 30
0206405 58/ 214/16-C avancardo.pdf avancardo.pdf C09BA04 R
AVANCARDO 2,5MG/0,625MG TBL FLM 30
0206397 58/ 213/16-C avancardo.pdf avancardo.pdf C09BA04 R
AVANCARDO 5MG/1,25MG TBL FLM 90
0206407 58/ 214/16-C avancardo.pdf avancardo.pdf C09BA04 R
AVANCARDO 5MG/1,25MG TBL FLM 100
0206408 58/ 214/16-C avancardo.pdf avancardo.pdf C09BA04 R
AVANCARDO 10MG/2,5MG TBL FLM 30
0206409 58/ 215/16-C avancardo.pdf avancardo.pdf C09BA04 R
AVANCARDO 10MG/2,5MG TBL FLM 60
0206410 58/ 215/16-C avancardo.pdf avancardo.pdf C09BA04 R
AVANCARDO 10MG/2,5MG TBL FLM 90
0206411 58/ 215/16-C avancardo.pdf avancardo.pdf C09BA04 R
AVANCARDO 10MG/2,5MG TBL FLM 100
0206412 58/ 215/16-C avancardo.pdf avancardo.pdf C09BA04 R
AVANCARDO 10MG/2,5MG TBL FLM 30
0206413 58/ 215/16-C avancardo.pdf avancardo.pdf C09BA04 R
AVANCARDO 10MG/2,5MG TBL FLM 60
0206414 58/ 215/16-C avancardo.pdf avancardo.pdf C09BA04 R
AVANCARDO 10MG/2,5MG TBL FLM 90
0206415 58/ 215/16-C avancardo.pdf avancardo.pdf C09BA04 R
AVANCARDO 10MG/2,5MG TBL FLM 100
0206416 58/ 215/16-C avancardo.pdf avancardo.pdf C09BA04 R
AVANCARDO 2,5MG/0,625MG TBL FLM 30
0206393 58/ 213/16-C avancardo.pdf avancardo.pdf C09BA04 R
AVANCARDO 2,5MG/0,625MG TBL FLM 60
0206394 58/ 213/16-C avancardo.pdf avancardo.pdf C09BA04 R
COSYREL 10MG/10MG TBL FLM 10
0213263 58/ 566/15-C cosyrel.pdf cosyrel.pdf C09BX02 R
COSYREL 5MG/10MG TBL FLM 100
0213259 58/ 564/15-C cosyrel.pdf cosyrel.pdf C09BX02 R
COSYREL 10MG/10MG TBL FLM 100
0213265 58/ 566/15-C cosyrel.pdf cosyrel.pdf C09BX02 R
COSYREL 10MG/10MG TBL FLM 90(3X30)
0209911 58/ 566/15-C cosyrel.pdf cosyrel.pdf C09BX02 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10