Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 938
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PRIAMLO 4MG/5MG TBL NOB 15
0185906 58/ 460/15-C priamlo.pdf priamlo.pdf C09BB04 R
PRIAMLO 4MG/5MG TBL NOB 10
0185905 58/ 460/15-C priamlo.pdf priamlo.pdf C09BB04 R
PRIAMLO 8MG/10MG TBL NOB 30
0206190 58/ 463/15-C priamlo.pdf priamlo.pdf C09BB04 R
SCALIANT 10MG/5MG TBL FLM 90(3X30)
0228501 58/ 102/18-C scaliant.pdf scaliant.pdf C09BX02 R
SCALIANT 10MG/5MG TBL FLM 84(3X28)
0228500 58/ 102/18-C scaliant.pdf scaliant.pdf C09BX02 R
SCALIANT 10MG/5MG TBL FLM 100
0228503 58/ 102/18-C scaliant.pdf scaliant.pdf C09BX02 R
SCALIANT 10MG/10MG TBL FLM 10
0228504 58/ 103/18-C scaliant.pdf scaliant.pdf C09BX02 R
SCALIANT 10MG/10MG TBL FLM 28
0228505 58/ 103/18-C scaliant.pdf scaliant.pdf C09BX02 R
SCALIANT 10MG/10MG TBL FLM 30
0228506 58/ 103/18-C scaliant.pdf scaliant.pdf C09BX02 R
SCALIANT 10MG/10MG TBL FLM 84(3X28)
0228507 58/ 103/18-C scaliant.pdf scaliant.pdf C09BX02 R
SCALIANT 10MG/10MG TBL FLM 90(3X30)
0228508 58/ 103/18-C scaliant.pdf scaliant.pdf C09BX02 R
SCALIANT 10MG/10MG TBL FLM 120(4X30)
0228509 58/ 103/18-C scaliant.pdf scaliant.pdf C09BX02 R
SCALIANT 10MG/10MG TBL FLM 100
0228510 58/ 103/18-C scaliant.pdf scaliant.pdf C09BX02 R
SCALIANT 5MG/5MG TBL FLM 10
0228483 58/ 100/18-C scaliant.pdf scaliant.pdf C09BX02 R
SCALIANT 5MG/5MG TBL FLM 28
0228484 58/ 100/18-C scaliant.pdf scaliant.pdf C09BX02 R
SCALIANT 5MG/5MG TBL FLM 30
0228485 58/ 100/18-C scaliant.pdf scaliant.pdf C09BX02 R
SCALIANT 5MG/5MG TBL FLM 84(3X28)
0228486 58/ 100/18-C scaliant.pdf scaliant.pdf C09BX02 R
SCALIANT 5MG/5MG TBL FLM 90(3X30)
0228487 58/ 100/18-C scaliant.pdf scaliant.pdf C09BX02 R
SCALIANT 5MG/5MG TBL FLM 120(4X30)
0228488 58/ 100/18-C scaliant.pdf scaliant.pdf C09BX02 R
SCALIANT 5MG/5MG TBL FLM 100
0228489 58/ 100/18-C scaliant.pdf scaliant.pdf C09BX02 R

‹‹ ‹ 10 20 30 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 3. prosinec 2019 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. listopad 2019 v 00:09