Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 938
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PRENEWEL 2MG/0,625MG TBL NOB 56 II
0229928 58/ 686/07-C prenewel.pdf prenewel.pdf C09BA04 R
PRENEWEL 2MG/0,625MG TBL NOB 60 II
0229929 58/ 686/07-C prenewel.pdf prenewel.pdf C09BA04 R
PRENEWEL 2MG/0,625MG TBL NOB 90 II
0229930 58/ 686/07-C prenewel.pdf prenewel.pdf C09BA04 R
PRENEWEL 2MG/0,625MG TBL NOB 100 II
0229931 58/ 686/07-C prenewel.pdf prenewel.pdf C09BA04 R
PRENEWEL 4MG/1,25MG TBL NOB 14 I
0229932 58/ 687/07-C prenewel.pdf prenewel.pdf C09BA04 R
PRENEWEL 4MG/1,25MG TBL NOB 20 I
0229933 58/ 687/07-C prenewel.pdf prenewel.pdf C09BA04 R
PRENEWEL 4MG/1,25MG TBL NOB 28 I
0229934 58/ 687/07-C prenewel.pdf prenewel.pdf C09BA04 R
PRENEWEL 4MG/1,25MG TBL NOB 30 I
0229935 58/ 687/07-C prenewel.pdf prenewel.pdf C09BA04 R
PRENEWEL 4MG/1,25MG TBL NOB 50 I
0229936 58/ 687/07-C prenewel.pdf prenewel.pdf C09BA04 R
PRENEWEL 4MG/1,25MG TBL NOB 56 I
0229937 58/ 687/07-C prenewel.pdf prenewel.pdf C09BA04 R
PRENEWEL 4MG/1,25MG TBL NOB 60 I
0229938 58/ 687/07-C prenewel.pdf prenewel.pdf C09BA04 R
PRENEWEL 4MG/1,25MG TBL NOB 90 I
0229939 58/ 687/07-C prenewel.pdf prenewel.pdf C09BA04 R
PRENEWEL 4MG/1,25MG TBL NOB 100 I
0229940 58/ 687/07-C prenewel.pdf prenewel.pdf C09BA04 R
PRENEWEL 4MG/1,25MG TBL NOB 14 II
0229941 58/ 687/07-C prenewel.pdf prenewel.pdf C09BA04 R
PRENEWEL 4MG/1,25MG TBL NOB 20 II
0229942 58/ 687/07-C prenewel.pdf prenewel.pdf C09BA04 R
PRENEWEL 4MG/1,25MG TBL NOB 28 II
0229943 58/ 687/07-C prenewel.pdf prenewel.pdf C09BA04 R
PRENEWEL 4MG/1,25MG TBL NOB 30 II
0229944 58/ 687/07-C prenewel.pdf prenewel.pdf C09BA04 R
PRENEWEL 4MG/1,25MG TBL NOB 50 II
0229945 58/ 687/07-C prenewel.pdf prenewel.pdf C09BA04 R
PRENEWEL 4MG/1,25MG TBL NOB 56 II
0229946 58/ 687/07-C prenewel.pdf prenewel.pdf C09BA04 R
PRENEWEL 4MG/1,25MG TBL NOB 60 II
0229947 58/ 687/07-C prenewel.pdf prenewel.pdf C09BA04 R

‹‹ ‹ 10 20 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 26. květen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2020 v 01:09