Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 938
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PRENEWEL 2MG/0,625MG TBL NOB 20 I
0126002 58/ 686/07-C     C09BA04 B
PRENEWEL 2MG/0,625MG TBL NOB 28 I
0126003 58/ 686/07-C     C09BA04 B
PRENEWEL 2MG/0,625MG TBL NOB 30 I
0126004 58/ 686/07-C     C09BA04 B
PRENEWEL 2MG/0,625MG TBL NOB 50 I
0126005 58/ 686/07-C     C09BA04 B
PRENEWEL 2MG/0,625MG TBL NOB 56 I
0126006 58/ 686/07-C     C09BA04 B
PRENEWEL 2MG/0,625MG TBL NOB 60 I
0126007 58/ 686/07-C     C09BA04 B
PRENEWEL 2MG/0,625MG TBL NOB 90 I
0126008 58/ 686/07-C     C09BA04 B
PRENEWEL 2MG/0,625MG TBL NOB 100 I
0126009 58/ 686/07-C     C09BA04 B
PRENEWEL 2MG/0,625MG TBL NOB 14 II
0126010 58/ 686/07-C     C09BA04 B
PRENEWEL 2MG/0,625MG TBL NOB 20 II
0126011 58/ 686/07-C     C09BA04 B
PRENEWEL 2MG/0,625MG TBL NOB 28 II
0126012 58/ 686/07-C     C09BA04 B
PRENEWEL 2MG/0,625MG TBL NOB 30 II
0126013 58/ 686/07-C     C09BA04 B
PRENEWEL 2MG/0,625MG TBL NOB 50 II
0126014 58/ 686/07-C     C09BA04 B
PRENEWEL 2MG/0,625MG TBL NOB 56 II
0126015 58/ 686/07-C     C09BA04 B
PRENEWEL 2MG/0,625MG TBL NOB 60 II
0126016 58/ 686/07-C     C09BA04 B
PRENEWEL 2MG/0,625MG TBL NOB 90 II
0126017 58/ 686/07-C     C09BA04 B
PRENEWEL 4MG/1,25MG TBL NOB 50 II
0126032 58/ 687/07-C     C09BA04 B
PRENEWEL 4MG/1,25MG TBL NOB 56 II
0126033 58/ 687/07-C     C09BA04 B
PRENEWEL 4MG/1,25MG TBL NOB 60 II
0126034 58/ 687/07-C     C09BA04 B
PRENEWEL 4MG/1,25MG TBL NOB 90 II
0126035 58/ 687/07-C     C09BA04 B

‹‹ ‹ 10 20 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 10. prosinec 2019 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. listopad 2019 v 00:09