Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 947
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PRENEWEL 2MG/0,625MG TBL NOB 56 II
0126015 58/ 686/07-C     C09BA04 B
PRENEWEL 2MG/0,625MG TBL NOB 60 II
0126016 58/ 686/07-C     C09BA04 B
PRENEWEL 2MG/0,625MG TBL NOB 90 II
0126017 58/ 686/07-C     C09BA04 B
PRENEWEL 2MG/0,625MG TBL NOB 100 II
0126018 58/ 686/07-C     C09BA04 B
PRENEWEL 8MG/2,5MG TBL NOB 14
0161620 58/ 052/11-C     C09BA04 B
PRENEWEL 8MG/2,5MG TBL NOB 20
0161621 58/ 052/11-C     C09BA04 B
PRENEWEL 8MG/2,5MG TBL NOB 28
0161622 58/ 052/11-C     C09BA04 B
PRENEWEL 8MG/2,5MG TBL NOB 30
0161623 58/ 052/11-C     C09BA04 B
PRENEWEL 8MG/2,5MG TBL NOB 50
0161624 58/ 052/11-C     C09BA04 B
PRENEWEL 8MG/2,5MG TBL NOB 56
0161625 58/ 052/11-C     C09BA04 B
PRENEWEL 8MG/2,5MG TBL NOB 60
0161626 58/ 052/11-C     C09BA04 B
PRENEWEL 8MG/2,5MG TBL NOB 90
0161627 58/ 052/11-C     C09BA04 B
PRENEWEL 8MG/2,5MG TBL NOB 100
0161628 58/ 052/11-C     C09BA04 B
PRENEWEL 2MG/0,625MG TBL NOB 14 I
0126001 58/ 686/07-C     C09BA04 B
PRENEWEL 2MG/0,625MG TBL NOB 20 I
0126002 58/ 686/07-C     C09BA04 B
PRENEWEL 2MG/0,625MG TBL NOB 28 I
0126003 58/ 686/07-C     C09BA04 B
PRENEWEL 2MG/0,625MG TBL NOB 30 I
0126004 58/ 686/07-C     C09BA04 B
PRENEWEL 2MG/0,625MG TBL NOB 50 I
0126005 58/ 686/07-C     C09BA04 B
PRENEWEL 2MG/0,625MG TBL NOB 56 I
0126006 58/ 686/07-C     C09BA04 B
PRENEWEL 2MG/0,625MG TBL NOB 60 I
0126007 58/ 686/07-C     C09BA04 B

‹‹ ‹ 10 20 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. srpen 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2019 v 01:09