Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 938
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AMLESSA 4MG/10MG TBL NOB 10
0170665 58/ 675/11-C amlessa.pdf amlessa.pdf C09BB04 R
AMLESSA 4MG/10MG TBL NOB 14
0170666 58/ 675/11-C amlessa.pdf amlessa.pdf C09BB04 R
AMLESSA 4MG/10MG TBL NOB 20
0170667 58/ 675/11-C amlessa.pdf amlessa.pdf C09BB04 R
AMLESSA 4MG/10MG TBL NOB 50
0170670 58/ 675/11-C amlessa.pdf amlessa.pdf C09BB04 R
APO-PERINDO 4MG TBL NOB 4
0120786 58/ 440/07-C apoperindo.pdf apoperindo.pdf C09AA04 R
APO-PERINDO 4MG TBL NOB 7
0120787 58/ 440/07-C apoperindo.pdf apoperindo.pdf C09AA04 R
APO-PERINDO 4MG TBL NOB 14
0120788 58/ 440/07-C apoperindo.pdf apoperindo.pdf C09AA04 R
APO-PERINDO 4MG TBL NOB 15
0120789 58/ 440/07-C apoperindo.pdf apoperindo.pdf C09AA04 R
APO-PERINDO 4MG TBL NOB 28
0120790 58/ 440/07-C apoperindo.pdf apoperindo.pdf C09AA04 R
APO-PERINDO 4MG TBL NOB 30
0120791 58/ 440/07-C apoperindo.pdf apoperindo.pdf C09AA04 R
APO-PERINDO 4MG TBL NOB 50
0120792 58/ 440/07-C apoperindo.pdf apoperindo.pdf C09AA04 R
APO-PERINDO 4MG TBL NOB 56
0120793 58/ 440/07-C apoperindo.pdf apoperindo.pdf C09AA04 R
APO-PERINDO 4MG TBL NOB 60
0120794 58/ 440/07-C apoperindo.pdf apoperindo.pdf C09AA04 R
APO-PERINDO 4MG TBL NOB 90
0120795 58/ 440/07-C apoperindo.pdf apoperindo.pdf C09AA04 R
APO-PERINDO 4MG TBL NOB 100
0120796 58/ 440/07-C apoperindo.pdf apoperindo.pdf C09AA04 R
APO-PERINDO 4MG TBL NOB 112
0120797 58/ 440/07-C apoperindo.pdf apoperindo.pdf C09AA04 R
APO-PERINDO 4MG TBL NOB 120
0120798 58/ 440/07-C apoperindo.pdf apoperindo.pdf C09AA04 R
APO-PERINDO 4MG TBL NOB 500
0120799 58/ 440/07-C apoperindo.pdf apoperindo.pdf C09AA04 R
APO-PERINDO 8MG TBL NOB 4
0120800 58/ 441/07-C apoperindo.pdf apoperindo.pdf C09AA04 R
APO-PERINDO 8MG TBL NOB 7
0120801 58/ 441/07-C apoperindo.pdf apoperindo.pdf C09AA04 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 26. květen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2020 v 01:09